Viktigaste frågan glöms bort i alliansens valmanifest

Många bra förslag i alliansens valmanifest, men satsningar på skolan missar nödvändig strukturell reform för att säkra skolans framtid.

Jag hade hoppats på mer nytänkande och långsiktiga förslag på skolans områden i alliansens valmanifest, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Alliansen hade behövt våga mer och tänka större för att visa att de förstår skolans långsiktiga utmaningar och problem. Vi hade hoppats att Lärarnas Riksförbunds idéer om en nationell kunskapsskola med starkare statligt ansvar för styrning och finansiering, skulle väcka större gehör inom alliansen.

Här vilar ett tungt ansvar på de partier som inte lyssnar på lärarna. Det krävs nämligen mer för att varaktigt kunna vända skolresultaten och lyfta skolan, än det som alliansen presenterar i dag, säger Bo Jansson.


Välkommet kunskapsfokus
Alliansen gör dock en rad bra satsningar med bland annat införande av fler karriärtjänster, en tioårig grundskola där förskoleklassen omvandlas till årskurs ett med tydligare kunskapsfokus, mer satsning på studiero och mindre klasser i de tidiga åren.

Det är också bra att Skolinspektionen ska pröva fristående huvudmännens lämplighet vid etablering och att insynen i fristående och kommunala skolors ekonomi ska öka.

– Men kanske kommer vi kunna se modigare och mer framsynta satsningar som skolan behöver, inom en inte alltför avlägsen framtid. Tiden talar för att det kommer behöva genomföras nödvändiga förändringar i skolans styrning och finansiering, avslutar Bo Jansson.    

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Citat

Jag hade hoppats på mer nytänkande och långsiktiga förslag på skolans områden i alliansens valmanifest.
Bo Jansson