Viktigt att en ny skolkommission landar rätt

– OECD visar idag återigen att det finns stora brister i ansvarsutkrävandet i svensk skola. Utbildningsministern gör rätt i att ta detta på stort allvar. Läget är mycket allvarligt för Sverige som kunskapsnation, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.   

– Jag välkomnar beskedet att regeringen tillsätter en ny svensk skolkommission nästa år som ska lyssna på expertråd från OECD och komma med förslag på hur skolan ska förbättras, säger Bo Jansson.

– Men det måste vara ett arbete som inte bara leder till fortsatta diskussionen, det måste bli konkret handling. Målet bör vara ett nationellt ansvar av styrning och finansiering, för likvärdighetens skull. Det är endast staten som kan ta ett helhetsansvar.

– Detta visar att Sverige under årtionden haft en helt fel inriktning i skolpolitiken där olikhet varit viktigare än kvalitet och jämlikhet. Det är därför angeläget att vi får ett helhetsgrepp på ansvarsfrågan i svensk skola. Det är också viktigt att man lyssnar på internationella forskare, men också att man i kommissionen landar i rätt rekommendationer som är hållbara över tid, avslutar Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.   

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Detta visar att Sverige under årtionden haft en helt fel inriktning i skolpolitiken där olikhet varit viktigare än kvalitet och jämlikhet. Det är därför angeläget att vi får ett helhetsgrepp på ansvarsfrågan i svensk skola.
Bo Jansson