Årsstatistik: Båtmotorstölderna sjönk under 2020

Report this content

Under 2020 polisanmäldes 1733 stölder av båtmotorer, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med 2019. Stölderna minskade i alla regioner utom i Region Nord.

Under 2020 registrerades 1733 polisanmälningar av båtmotorstölder vilket kan jämföras med år 2019 då antalet stölder uppgick till 2270. Detta är en minskning med 24 procent. Minskningen var särskilt stor i Region Väst (-31 procent) och Region Stockholm (-28 procent).

- Den stora minskningen av stölder i landet beror antagligen på pandemin, vilken medförde att flera grannländer stängde gränserna. De internationella brottsnätverken fick då svårigheter att föra ut stöldgods ur landet. Vi tror också att det brottsförebyggande konceptet Båtsamverkan har haft en positiv effekt genom att stimulera båtägare och båtklubbar att vidta förebyggande åtgärder, säger Viktor Eklöf, utredningsinspektör på Larmtjänst.

 

Kontakt: Viktor Eklöf, utredare Larmtjänst, 08-522 784 33

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media