Årsstatistik: Stölder av entreprenadmaskiner minskar något

Report this content

Under 2020 har det efterlysts 252 entreprenadmaskiner/redskap och 53 traktorer. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 2019.

Antalet efterlysta entreprenadmaskiner/redskap och traktorer har minskat med 11 procent under 2020 jämfört med 2019. Anledningen till minskningen är sannolikt en effekt av stängda gränser i samband med pandemin under delar av året.

- Vi vet av erfarenhet att en stor del av de entreprenadmaskiner och traktorer som stjäls i Sverige fraktas österut. I samband med att flera grannländer stängde gränserna under andra kvartalet 2020 till följd av pandemin blev det svårare att föra ut stöldgods ur landet. Det bidrog sannolikt till den minskning av stölderna som vi såg under våren och sommaren. Det är dock oroväckande att stölderna började öka igen under slutet av året, säger Torbjörn Serrander, utredningsinspektör på Larmtjänst.

Stölder under 2020 fördelade på månad

Ett stort problem med stölder av entreprenadmaskiner/redskap och traktorer är att det är en hög procentuell andel som aldrig anträffas. Hela 75 procent av de entreprenadmaskiner/redskap som stals under 2020 är fortfarande försvunna. Motsvarande siffra för traktorer uppgår till 53 procent. En stor del av maskinerna som aldrig återfinns har antagligen förts utomlandsStölder av entreprenadmaskiner/redskap skedde främst i Stockholms län (59) följt av Skåne (13), Västra Götaland (10), Dalarna (7) och Södermanland (5). Stölder av traktorer skede främst i Västra Götaland (14) och Skåne (9).

 

Ett stort problem med stölder av entreprenadmaskiner/redskap och traktorer är att det är en hög procentuell andel som aldrig anträffas. Hela 75 procent av de entreprenadmaskiner/redskap som stals under 2020 är fortfarande försvunna. Motsvarande siffra för traktorer uppgår till 53 procent. En stor del av maskinerna som aldrig återfinns har antagligen förts utomlands

Stölder av entreprenadmaskiner/redskap skedde främst i Stockholms län (59) följt av Skåne (13), Västra Götaland (10), Dalarna (7) och Södermanland (5). Stölder av traktorer skede främst i Västra Götaland (14) och Skåne (9).

Diagrammet visar antalet efterlysta maskiner och traktorer.

 

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar