Högläsning tillsammans med barn minskar enligt färsk undersökning

Genom högläsning tillsammans med barn väcker vi barnens nyfikenhet för ord, berättelser och lusten att läsa. Högläsningen lägger grunden till språket och i förlängningen påverkar barnens läsförståelse i skolan. Enligt en ny undersökning som Läsrörelsen och barnkulturhuset Junibacken har genomfört tillsammans med undersökningsföretaget YouGov läser endast 35 procent av föräldrar med barn i åldern 0–9 år dagligen med sitt barn. Tidigare mätningar visar betydligt högre siffror.

Mediamätning i Skandinavien AB utförde mellan 1984 och 2003 mätningar vartannat år av 3–8 åringars massmedie- och kulturanvändning. Undersökningarna som publicerades i Barnbarometern, grundade sig på telefonintervjuer med barnens föräldrar och skedde med bidrag från Statens kulturråd. Vid den sista mätningen fann man att andelen barn som fick böcker lästa för sig en genomsnittlig dag minskat från 80 procent 1984 till 74 procent 2003. Lästiden hade halverats från en halvtimme till en kvart.

–      För att forskare, debattörer och myndigheter ska ta små barns språkutveckling och läsning på allvar krävs att det åter genomförs kontinuerliga undersökningar för att kunna följa utvecklingen över tid. Att det nu inte finns någon årlig undersökning av barns medievanor är en uppenbar brist som snarast måste upphävas. Återinför Barnbarometern! Säger Elisabet Reslegård, ordförande i Läsrörelsen.

Hur ser det då ut idag? Då det inte finns några officiella undersökningar avseende små barns läsvanor har Junibacken och Läsrörelsen låtit marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en riksrepresentativ webbundersökning bland föräldrar med barn i åldern 0–9 år för att få veta åt vilket håll utvecklingen gått de senaste åren. Det visar sig enligt denna undersökning att endast 35 procent av föräldrarna läser dagligen för sina barn och ytterligare 30 procent läser flera gånger i veckan men inte varje dag för sina barn. Andelen barn som det läses högt för tenderar alltså ha fortsatt minskat sedan 2003.

–      Vårt uppdrag på Junibacken är att vi, i Astrids Lindgrens anda, ska ”öppna” dörren till vår svenska barnlitteratur och därmed stimulera till att öka lusten till läsning hos både föräldrar och barn. Grunden till språket och läsförståelse i skolan börjar med att vi vuxna högläser tillsammans med barnen, säger Marianne von Baumgarten, talesperson för Junibacken.

Junibacken och Läsrörelsen vill på ett lustfyllt sätt belysa och betona vikten av högläsning med barn och arrangerar ett debattsamtal i ämnet med forskare, sakkunniga och pedagoger på Junibacken den 24 mars klockan 18.00.

För mer information:    

Ulf Larsson, vd Junibacken, telefon 070 237 10 00

Marianne von Baumgarten , talesperson för Junibacken och aktiv i Läsrörelsen, telefon 070 572 97 17

Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen, telefon 070 625 81 74

Pressbilder fria för publicering kan hämtas på länk: ftp://ws60.surf-town.net

Användarnamn: bokbilder

Lösen: bilder

Vänligen ange fotografens namn Hasse Fridén

Frågor gällande bilder kontakta: Hasse Fridén 070 540 03 75

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Cirka 1000 intervjuer har genomförts bland föräldrar med barn i åldern 0–9 år under februari–mars 2012. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen i åldern 25–50 år.

Taggar:

Dokument & länkar