Ändrat datum för bokslutskommuniké 2017

I vår
tidigare rapportering har vi annonserat att Latvian Forest Company AB kommer
med en bokslutskommuniké den 23 februari. Bokslutskommunikén kommer att presenteras på onsdagen 28 februari.

I vår tidigare rapportering har vi annonserat att Latvian Forest Company AB kommer med en bokslutskommuniké den 23 februari. Bolaget behöver mera tid för att stämma av behandlingen av uppskjuten skatt i bokslutskommunikén med bolagets revisorer. Problematiken har uppstått i samband med att Lettlands regering beslutade att övergå från en vinstskatt på 15 % till ett system där bolagsvinst som återinvesteras inte längre beskattas. Endast utdelning kommer att beskattas med 20 % i framtiden i enlighet med det nya regelverket. Bokslutskommunikén kommer att presenteras på onsdagen 28 februari.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar