Årsredovisning och Koncernredovisning för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ.) Orgnr 556789-0495

Styrelsen och verkställande direktören för Latvian Forest Company AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016.

Se årsredovisning i bifogad pdf

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar