• news.cision.com/
  • Latvian Forest/
  • Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.

Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.

Report this content

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR. Det framgår enligt Fredrik Zetterström från vinstdelningsavtalet påtecknat den 3 december 2009.

Förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB.

LFC informerar att förra detta VD och styrelseledamot Fredrik Zetterström har påkallat skiljeförfarande mot Latvian Forest Company AB gällande vinstdelning motsvarande 378 500 EUR. Det framgår enligt Fredrik Zetterström från vinstdelningsavtalet påtecknat den 3 december 2009.

Latvian Forest Company AB styrelse motsätter sig de krav som Fredrik Zetterström riktar mot bolaget. Bolagets styrelse har anlitat juridisk rådgivare för att företrädas i samband med de eventuella rättsliga åtgärderna av motparten.

För ytterligare information kontakta 

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se 

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2019 kl.  

Prenumerera

Dokument & länkar