Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.

Latvian Forest Company AB:s (LFC) styrelse har godkänt försäljningen av 193,4 hektar av jordbruksmark för 386 800 EUR till ett lettiskt lantbruksföretag. Dessutom har bolaget styckat av en 2,3 hektar stor gård från en tidigare förvärvad fastighet. Gården såldes för 78000 EUR.

Latvian Forest Company AB har sålt 195,7 hektar jordbruksmark och en 2,3 hektar stor gård.

Latvian Forest Company AB:s (LFC) styrelse har godkänt försäljningen av 193,4 hektar av jordbruksmark för 386 800 EUR till ett lettiskt lantbruksföretag. Försäljningsvärdet motsvarar 2000 EUR per hektar. LFC har beviljat köparen ett femtonårigt annuitetslån som skall ge en årlig avkastning motsvarande 9,41 %. LFC säkerställer fordran med en pantförskriven revers av sålda tillgångar. Köparen kommer att investera ca. 800 EUR per hektar i markförbättrande åtgärder.

Dessutom har bolaget styckat av en 2,3 hektar stor gård från en tidigare förvärvad fastighet. Gården såldes för 78000 EUR. Fastigheten som är på 65,5 hektar med 16 503 m3 virkesförråd köptes för 250000 EUR i oktober 2019.

Dessa försäljningar genomförs inom de tidigare antagna ramarna för att effektivisera bolagets tillgångsbas med fokus på skogsbruk samt genomföra aktiva tillgångsförvaltningsåtgärder med målsättning att skapa värde för aktieägarna.  

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

alexsandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020.

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Prenumerera

Dokument & länkar