• news.cision.com/
  • Latvian Forest/
  • Latvian Forest Company AB har undertecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av 2.232 hektar av skog och jordbruksmark i Lettland.

Latvian Forest Company AB har undertecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av 2.232 hektar av skog och jordbruksmark i Lettland.

Report this content

Latvian Forest Company AB undertecknar avsiktsförklaring om förvärv av 2.232 hektar av skog och jordbruksmark i Lettland. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 4 169 000 Euro.

Latvian Forest Company AB undertecknar avsiktsförklaring om förvärv av 2.232 hektar av skog och jordbruksmark i Lettland. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 4 169 000 Euro.

Portföljen består av 713 hektar skogsmark,1191 hektar jordbruksmark samt 328 hektar annan mark som omfattar 33 fastigheter. Sammanlagd har innehavet virkesförråd motsvarande 160 000 kubikmeter växande skog av vilka 37 000 kubikmeter är omedelbart avverkningsbara. 730 hektar är uthyrda till lokala lantbrukare med en årlig inkomst av ca 48 000 EUR. De resterande 461 hektar jordbruksmark räknar bolagsledningen att kunna konvertera till skogsmark.

Köpeskillingen beräknas till 4 169 000 Euro. Köpet sker genom förvärv av aktier i ett bolag samt som enskilda fastigheter från en säljare. Köpet kommer att färdigställas efter att LFC genomfört granskningen av bolaget och tillgångar. Därefter skall styrelsen godkänna köpet och bolaget skall ingå i aktieöverlåtelse och fastighetsköpeavtal. Det tänkbara förvärvet kommer att möjliggöra att fortsätta bolagets verksamhet genom kontinuerligt förvärv av nya skogsmark portföljer som skall förbättras genom aktiv förvaltning.

För ytterligare information kontakta 

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

alexsandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2019 kl. 

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

-          en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter

-          att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning

-          att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Prenumerera

Dokument & länkar