Latvian Forest Company AB lånar 1,1 mEUR från Swedbank AS

Report this content

Bolaget har enligt styrelsebeslut upptagit ett lån motsvarande 1,1 mEUR från Swedbank i Lettland. Lånen förfaller i sin helhet om fem år och har amorteringstakt på 27 500 EUR om året. Lånen upptogs på marknadsmässig räntesats som bolaget kan inte avslöja enligt sekretesskrav från banken. Lånen skall användas för att finansiera fortsatt expansion. Verksamheten anses tillräckligt etablerad och kassaflödena tillräckligt förutsägbara för att detta ska kunna vara en del av den sammanlagda finansieringen. Målet är att över tid ha en belåningsgrad om högst ca 20 procent av de samlade tillgångarna. Detta för att inte ställa allt för höga krav på verksamhetens förmåga att generera kassaflöden.

Bolaget har enligt styrelsebeslut upptagit ett lån motsvarande 1,1 mEUR från Swedbank i Lettland. Lånen förfaller i sin helhet om fem år och har amorteringstakt på 27 500 EUR om året. Lånen upptogs på marknadsmässig räntesats som bolaget kan inte avslöja enligt sekretesskrav från banken. Lånen skall användas för att finansiera fortsatt expansion. Verksamheten anses tillräckligt etablerad och kassaflödena tillräckligt förutsägbara för att detta ska kunna vara en del av den sammanlagda finansieringen. Målet är att över tid ha en belåningsgrad om högst ca 20 procent av de samlade tillgångarna. Detta för att inte ställa allt för höga krav på verksamhetens förmåga att generera kassaflöden.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

alexsandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020.

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Prenumerera

Dokument & länkar