Marknadsmeddelande 211/17 - Sista dag för handel med BTA i Latvian Forest Company AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, LATF BTA B, är den 2 augusti 2017. 

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: LATF BTA B
ISIN-kod: SE0010022640
Orderboks-ID: 138836
Sista handelsdag: 2 augusti 2017

Stockholm den 31 juli 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se