Marknadsmeddelande 32/19 – Latvian Forest AB flyttas till Observationslistan

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight, flyttas handeln i bolagets aktie till Spotlights Observationslista.

Information om aktien:

Kortnamn: LATF B
ISIN-kod: SE0003883008
Orderbok-ID: 411A
CFI: ESVUFR
FISN: LATVIANFOR/SH B
Organisations nr: 556789-0495
LEI: 549300XA2KZ8F50M5X10 

Stockholm den 4:e februari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera