Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.  

Med anledning av den uppkomna situationen önskar Ted Alvenius lämna sin post som styrelseledamot och ordförande i Latvian Forest Company AB och ställer den till förfogande med omedelbar verkan.  

Styrelseordförande Ted Alvenius lämnar sin post som styrelseledamot och styrelseordförande i Latvian Forest Company AB med omedelbar verkan.  

LFC informerar att styrelseordförande Ted Alvenius är av annan uppfattning än resterande styrelse rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen.  

Styrelsen för Latvian Forest Company AB anser att krav på ersättning i samband med värdeökning vid försäljningen av aktier, i av LFC ägda rörelsedrivande dotterbolag, inte är applicerbara. Detta har tidigare klargjorts i bolagets årsredovisning avseende 2017. Bolagets styrelse har anlitat juridisk rådgivare för att bemöta kraven och klargöra dess grund. Det är för tidigt att uppskatta vilka eventuella kostnader detta kan medföra för bolaget utöver juristkostnader, vilket dock kommer klargöras så fort styrelsen får bättre underlag till de krav som framställs. Det krav som riktats mot bolaget uppgår till 0,468 MEUR.  

Med anledning av den uppkomna situationen önskar Ted Alvenius lämna sin post som styrelseledamot och ordförande i Latvian Forest Company AB och ställer den till förfogande med omedelbar verkan.  

För ytterligare information kontakta 

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se 

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019.  

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar