Rörelseresultat enligt prognos

Report this content

Bokslutskommuniké januari - december 2002 Framfab AB (publ) Rörelseresultat enligt prognos * Framfabs rörelseresultat förbättrades med 29,8 MSEK, jämfört med det tredje kvartalet, och var -3,6 MSEK (2,8) för det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 15% jämfört med föregående kvartal och var 78,4 MSEK (133,9) för det fjärde kvartalet. * Framfabs åtgärdsprogram under 2002 kommer att ge en besparing på 40 MSEK för 2003. * Kassaflödet för det fjärde kvartalet var -13,9 MSEK (-10,8), varav -8,2 MSEK härrör från omstrukturings-kostnader. Likvida medel uppgick i slutet av året till 49,5 MSEK. * Framfab Frankrike med 26 anställda ansökte om rekonstruktion i november. Under januari 2003 har verksamheten avvecklats. Det franska bolaget belastade 2002 års resultat med -15,4 MSEK och kassaflödet med - 15,3 MSEK. * Framfab har under kvartal fyra åtnjutit fortsatt förtroende från samtliga större kunder samtidigt som bland andra Carlsberg Breweries, Radisson SAS och ett av Europas största försäkringsbolag tillkommit. * Framfab har under året vunnit en rad internationella utmärkelser för samarbetet med kunder som till exempel Nike, AstraZeneca och Volvo Trucks. I samband med Cyber Lions Awards motiverade juryn sitt val av nikefootball.com med "det bästa som skett online under det senaste året". * Styrelsen avser att föreslå ordinarie bolagsstämma att som betalning av en sista utestående tilläggsköpeskilling emittera aktier motsvarande 11 MSEK. Tilläggsköpeskillingen avser förvärvet av NetlinQkoncernen som gjordes under 2000 och har kostnadsförts under tidigare år. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från följande länkar. www.waymaker.se eller www.framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, Quelle Versicherungen, SAAB, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00080/wkr0001.pdf Hela bokslutskommunikeén

Dokument & länkar