6,3 miljoner för utveckling av miljövänlig lysdiod

Energimyndigheten stödjer ett projekt genom ett bidrag på 3,15 MSEK till LEAD-företaget Ecospark i Norrköping som genom nyemissioner på totalt 3,15 MSEK har säkrat samfinansieringen av projektet. Målet med projektet är att ta fram en prototyp av en lysdiod med betydligt lägre tillverkningskostnad samt bättre ljuskvalitet med avseende på färgåtergivning än vad dagens lysdioder kan erbjuda. 

Projektet går under namnet ”Prototyputveckling av vit högeffektslysdiod baserad på zinkoxid med nanostruktur”. Miljöfördelarna med att använda zinkoxid i lysdioder är flera; det är ett miljövänligt material med låg toxicitet, det är billigt och enkelt att tillverka och det ger ett högkvalitativt vitt ljus.

- Energimyndighetens beslut att bevilja vårt projekt ger oss en god möjlighet att bevisa att vår unika och patenterade teknik är stabil och kostnadseffektiv samt att den ger produkter som är överlägsna dagens befintliga lysdioder med avseende på färgåtergivning, säger Magnus Hägglund, VD för Ecospark AB. I och med myndighetens beslut kommer vi rekrytera personal för att snabba på genomförandet av projektet.

Energimyndighetens motivering till stödet är: ”Ecosparks koncept bedöms ha goda förutsättningar för att uppnå den kostnadseffektivitet och höga ljuskvalitet som krävs för att konkurrera inom allmänbelysning och därmed bidra till ett resurseffektivare och uthålligare energisystem”.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Hägglund, VD Ecospark, Tel 0703-43 68 37

Ecospark är ett teknikbolag som utvecklar nya teknologier för vit LED-belysning baserade på halvledarmaterialet zinkoxid (ZnO) i form av nanotrådar. Den patentskyddade LED strukturen möjliggör en ny generation av ljuskällor med bästa kvalitet på det vita ljuset och ljuskällor med stor yta. Ecosparks teknik bygger på lågtemperaturprocesser vilket möjliggör produktion i stor skala till en bråkdel av kostnaden för konventionella lysdioder. www.ecospark.se

Ecospark är ett LEAD-företag. LEAD är en företagsinkubator som stöttar utvecklingen av innovativa, unika och tillväxtorienterade bolag genom en strukturerad process och anpassad coachning. Verksamheten ägs av Linköpings Universitet och finansieras därutöver av Norrköpings respektive Linköpings kommun samt Innovationsbron. I dagsläget stöttar verksamheten 22 bolag. www.leadincubator.se

Taggar:

Om oss

LEAD är en företagsinkubator som stöttar utvecklingen av innovativa, unika och tillväxtorienterade bolag genom en strukturerad process och anpassad coachning. Verksamheten ägs av Linköpings Universitet och finansieras därutöver av Norrköpings respektive Linköpings kommun samt Innovationsbron.www.leadincubator.se

Dokument & länkar

Citat

Energimyndighetens beslut att bevilja vårt projekt ger oss en god möjlighet att bevisa att vår unika och patenterade teknik är stabil och kostnadseffektiv samt att den ger produkter som är överlägsna dagens befintliga lysdioder med avseende på färgåtergivning.
Magnus Hägglund, VD för Ecospark AB