Sömnlös över nyordslistan – nya ord håller svenskarna vakna om natten

Report this content

Putinpriser, permakris, väntesorg, klimatskadestånd, energikrig och energifattigdom. Enligt en undersökning från Kantar Sifo är de svenska nyorden från 2022 direkt kopplade till vad svenskar angivit som anledningar till sina sömnproblem det senaste året.

Hösten 2022 kantades av nyhetsrapportering om svenskarnas försämrade sömn och Statistiska centralbyrån visar stigande siffror i användandet av sömnmedel. I en undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av sömnmottagningen Learning to Sleep uppdagas det nu att paralleller finns mellan nyordslistan 2022 och anledningarna svenskarna angivit till varför de sovit dåligt det senaste året. 

Världsläget skapar sömnproblem 
En tredjedel av de som angivit att de sovit dåligt det senaste året kände behov att utveckla sina svar i undersökningen. Bland svaren återfinns bland annat världsläget, oro för framtiden, nära anhörigs bortgång, elpriser, livsmedelspriser och oro för miljön. 

- Precis som nyordslistan brukar spegla aktuella händelser under året, så ser vi i år att det är högre träffsäkerhet än tidigare i jämförelse med anledningarna till svenskarnas sömnbesvär. Världsläget påverkar vår sömn, och om sömnsvårigheterna blir långvariga kan det vara viktigt att söka hjälp och inte fastna i en ond cirkel där tankar om världsläget tar över, kommenterar Lina Johansson, chefspsykolog på Learning to Sleep. 

Sov bättre under 2023 
I samarbete med Learning to Sleep har Karolinska Institutet genomfört en studie av hur patienter med sömnsvårigheter svarar på behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Preliminära resultat från Karolinska Institutets studie av Learning to Sleep’s digitala sömnbehandlingsprogram visar att behandlingen har mycket god förmåga att lindra och bota sömnproblem (insomni). Learning to Sleep’s digitala behandling av sömnproblem utmärker sig gentemot likvärdiga behandlingar, 90,3 procent av deltagarna upplever en förbättring. 

Läs hela rapporten här

Exempel från undersökningen på anledningar till dålig sömn under 2022 

  • ”Oro inför framtid med den nya regeringen och omvärlden ” – Kvinna 56–79 år, Östra Mellansverige 

  • ”Oro för framtiden. Oro för krig. Oro för att mina föräldrar ska dö. Ekonomi” – Kvinna 35–55 år, Norra Mellansverige 

  • ”Skräck inför närståendes eventuella död” – Man 16–34 år, Sydsverige 

  • ”Situationen i världen, krig i Sveriges närhet, skjutningarna och sprängningarna som ökat så i Sverige. Dålig och misslyckad integration. Det höga elpriset, inflationen.” – Kvinna 56–79 år, Västsverige 


För mer information kontakta:
Kalle Löfstrand, presskontakt på Learning to Sleeps kommunikationsbyrå Shomei 
Mail: kalle.l@shomei.se 
Mobil: 0733-58 26 65

Om Learning to Sleep
Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste forskningen inom området och är mycket framgångsrik - över 90 procent av de patienter som behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds som en del av det skattefinansierade vårdvalet. För mer information se www.learningtosleep.se

Taggar: