LEAX fortsätter att möta ökad efterfrågan

Report this content

Efter ett utmanande pandemiår ser LEAX god orderingång inom alla segment.

"Vår kortfristiga orderingång är fortsatt stark, med en kraftig ökning jämfört med 2020. Även om vi fortsätter att övervaka vår leverantörskedja för tecken på stress, i takt med att den globala efterfrågan på råvaror har ökat, har vi hittills klarat oss bra".

LEAX planerade investeringsprogram för 2021 är på 100 MSEK.

"Dessa investeringar kommer att fokusera på att tillföra kapacitet och stödja koncernens teknikutveckling", säger styrelseordförande Roger Berggren och LEAX VD Tony Nicol i ett gemensamt uttalande.

Tony Nicol, Koncernchef och VD 
Telephone: +44 (0)755 728 67 67
E-mail: tony.nicol@leax.com
 

Den här informationen är sådan information som LEAX Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 maj 2021, klockan 17:30 CET.

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustrin, personbilar, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,5 miljarder kronor 2020.