Rapportdatum 2003 för Ledstiernan AB

Report this content

Rapportdatum 2003 för Ledstiernan AB (publ) Bokslutskommuniké 27 januari 2003 (framflyttat från 13 februari 2003) Ordinarie Bolagsstämma 8 april 2003 Delårsrapport Q1 7 maj 2003 Delårsrapport Q2 21 augusti 2003 Delårsrapport Q3 23 oktober 2003 LEDSTIERNAN AB (publ) För ytterligare information kontakta: VD Johan Wachtmeister, 08-545 035 00 el. 0708-78 41 20 Om Ledstiernan Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med speciell inriktning på teknikinvesteringar inom kommunikationsområdet. I portföljen finns ett 20-tal bolag där Ledstiernan är största ägare. Målet med utvecklingen av portföljbolagen genom aktivt ägande är att efter 2-8 år uppnå en maximal värdepotential genom avyttring. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (www.ledstiernan.se). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/08/20030108BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/08/20030108BIT00460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar