Röststyrd identifiering för anställda på SAS

Report this content

RÖSTSTYRD IDENTIFIERING FÖR ANSTÄLLDA PÅ SAS! Scandinavian IT Group och Voice Provider höjer säkerheten och minskar kostnaderna internt hos SAS. Scandinavian IT Group och Voice Provider utvecklar en röststyrd tjänst för identifiering och lösenordshantering internt åt SAS som satsar på att höja säkerheten och samtidigt minska kostnaderna när personalen har glömt sitt lösenord. Tjänsten aktiveras genom att den anställde ringer upp och lämnar ett röstavtryck. När den anställde har glömt sitt lösenord ringer han/hon upp tjänsten som automatiskt identifierar användaren genom en teknologi som kallas talarverifiering. Är identifieringen godkänd genererar systemet ett nytt lösenord till användaren. Enkelt, snabbt och säkert. "För många företag med en centraliserad hantering av IT till sina anställda är säkerhet och lösenordshantering en viktig fråga. Vi har tagit fram en effektiv, säker och användarvänlig tjänst som höjer säkerheten och samtidigt minskar kostnaderna", säger Bengt Persson, VD på Voice Provider. Scandinavian IT Support Center i Sverige, Norge och Danmark fungerar som en virtuell avdelning och hanterar över 200 000 IT relaterade supportärenden per år åt SAS. En omfattande aktivitet är lösenordshantering när medarbetarna i SAS har glömt sitt lösenord. "Samtalsvolymerna ökar konstant och en stor del av vår ärendevolym gäller problem med lösenord. Hanteringen var tidigare manuell och utfördes av personal som definitivt behövs till andra, mer kvalificerade, uppgifter. Medarbetarna i SAS är inte alltid bundna till ett kontor eller till en fast plats men de flesta har tillgång till en telefon. Därför passar just den här lösningen bra. Befintlig lösenordsteknik kan behållas men hanteringen av den blir automatisk", säger Tom Christensen, chef för Scandinavian IT Support Center. "Röstidentifiering är säkrare än andra biometritekniker och genom att kombinera röstidentifiering med våra andra erbjudanden så som bokning och betalning erbjuder vi oslagbara tjänster", säger Ove Lundvall, Affärs- och utvecklingschef för röst- och kundtjänstlösningar på Scandinavian IT Group. För mer information, vänligen kontakta: Ove Lundvall, Chef Speech and Contact Center Solutions, Scandinavian IT Group Tfn: +46 8 797 10 18 Ove.Lundvall@sas.se Bengt Persson, VD, Voice Provider Tfn: +46 8 456 96 60 Bengt.Persson@voiceprovider.com Tom Christensen, Chef Scandinavian IT Support Center, Scandinavian IT Group Tfn:+45 3 232 20 92 T.Christensen@sas.dk Voice Provider har medarbetare som är experter inom området röststyrda tjänster (taligenkänning, text-till-tal, talarverifiering). Voice Provider utvecklar och marknadsför lösningar för röststyrda telefonitjänster genom en ASP-modell. Lösningarna marknadsförs som ett sätt att förbättra och effektivisera företags och organisationers kundkommunikation. Voice Provider ägs av Telenor Venture II ASA, Ledstiernan, Mobile Garden samt entreprenörerna. www.voiceprovider.com Scandinavian IT Group är ett av Skandinaviens största IT-företag med över 1300 anställda. Företaget har en bred kompetens inom informationsteknologi kombinerad med djup kunskap om flygindustrin där man erbjuder kostnadseffektiva IT-lösningar inom ett brett segment av teknikområden. Företaget har en kvalificerad driftsorganisation som driftar större kritiska system för kunder inom bl.a. flygindustrin och bank. Scandinavian IT Group är ett dotterbolag till SAS. Sedan 1992 har ett specialistteam utvecklat telefoni och mobila tjänster där man bl.a. ansvarat för utvecklingen av ett av världens mest avancerade call center samt utvecklat röststyrda lösningar på många olika språk. Teamet tillhandahåller idag röststyrda, mobila samt Contact Center lösningar och har referenser från flertalet branscher. www.scandinavianIT.com/sigsolutions ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar