SAS IT-bolag och Voice Provider samarbetar med Posten

SAS IT-BOLAG OCH VOICE PROVIDER SAMARBETAR MED POSTEN SAS IT-bolag, Scandinavian IT Group och Voice Provider blir Postens leverantörer för röststyrda tjänster. Affären omfattar ett flertal servicetjänster till Postens kunder. Scandinavian IT Group och Voice Provider skall hjälpa Posten att långsiktigt bygga upp och utveckla en ny struktur för Posten Kundtjänst. Syftet med röststyrda tjänster är att på ett säkert sätt, och till konkurrenskraftiga priser, skapa mervärde för Postens företags- och privatkunder. Avtalet med Posten innefattar en helhetslösning med utveckling, drift samt förvaltning av röststyrda tjänster. De tjänster som först kommer att levereras är bland annat postnummerupplysning och sökning av serviceställen. - Samtalsvolymerna till Posten Kundtjänst ökar konstant. Tack vare röststyrda tjänster baserade på taligenkänningsteknik kan vi även i fortsättningen hålla hög tillgänglighet och hög servicegrad för våra kunder, säger Peter Weider, chef för Posten Contact Center. Enklare, rutinmässiga förfrågningar och bokningar ska hanteras via de nya rösttjänsterna. Det leder till att Posten Kundtjänst kan frigöra kapacitet för ärenden och affärer som kräver mer personlig hantering. - Avtalet med Posten gör att våra tjänster når merparten av Sveriges privatpersoner och företag. Det är ett kvitto på vår marknadsledande position i Skandinavien, säger Bengt Persson, VD Voice Provider. Scandinavian IT Group och Voice Provider har ett unikt samarbete där man tillsammans är Skandinaviens största leverantörer av röststyrda tjänster. Genom att ta ett helhetsåtagande med design, utveckling och drift erbjuder partnerna röststyrda lösningar utan stora investeringar i plattformar och teknik. Den gemensamma ASP baserade lösning för röststyrda tjänster bygger på partnerskap med Nuance som är världsledande leverantör av taligenkänning samt partnerskap med Scansoft som är världsleverantör av text-till-tal produkter. - Det är mycket stimulerande att Posten valt oss som leverantör och att vi tillsammans driver utvecklingen framåt inom området röststyrda tjänster. Vi har som mål att alltid leverera nya innovativa lösningar som höjer standarden och kvaliteten inom området, säger Ove Lundvall, Affärs- och utvecklingschef för röst- och kundtjänstlösningar på Scandinavian IT Group. För mer information, vänligen kontakta: Ove Lundvall, Chef Speech and Contact Center Solutions, Scandinavian IT Group Tfn: 08-797 10 18 ove.lundvall@sas.se Bengt Persson, VD, Voice Provider Tfn: 08-456 96 60 bengt.persson@voiceprovider.com Peter Weider, Chef Posten Contact Center Tfn: 08-781 37 66 peter.weider@posten.se Voice Provider har medarbetare som är experter inom området röststyrda tjänster (taligenkänning, text-till-tal, talarverifiering). Voice Provider utvecklar och marknadsför lösningar för röststyrda telefonitjänster genom en ASP-modell. Lösningarna marknadsförs som ett sätt att förbättra och effektivisera företags och organisationers kundkommunikation. Voice Provider ägs av Telenor Venture II ASA, Ledstiernan, Mobile Garden samt entreprenörerna. www.voiceprovider.com Scandinavian IT Group (SIG) är ett dotterbolag till Scandinavian Airlines System (SAS) och är en av Skandinaviens största IT-företag med över 1300 anställda. SIGs fokus är IT och flyg, då man har en lång kompetens inom informationsteknologi kombinerad med djup kunskap om flygindustrin. Företaget tillhandahåller lösningar inom bl.a. SMS, WAP, PDA, Bluetooth, VPN och har utvecklat en av världens mest avancerade call centers inkl. röststyrning. Man har dessutom en mycket kvalificerad driftsorganisation. www.scandinavianIT.com Posten Sverige Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 40.000 medarbetare och en omsättning på närmare 24,5 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00340/wkr0002.pdf

Dokument & länkar