Legres AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Årsredovisningen, som även innehåller en hållbarhetsrapport, finns på sergel.com.

Vid den extra bolagsstämman i Legres AB (publ) den 11 april 2019 utsågs Isak Åsbrink till ny styrelseledamot i samband med att Charlotte Strandberg lämnar styrelsen på egen begäran.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 17.00.

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergel Group. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, kundreskontra- och inkassotjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Tiina Salum-Dömstedt, CFO +46 70 343 05 08, tiina.domstedt@sergel.com

Om oss

Legres AB (publ) is a Swedish public limited liability company operating under the laws of Sweden. In accordance with the articles of association of the company, adopted on April 27, 2017, the object of the company is to serve as parent company for a group of companies conducting invoice services, credit reports, debt collection, legal business and other activities related thereto, in Sweden as-well as abroad. On June 30, 2017 the Company acquired Sergel Kredittjänster AB, Sergel Oy, Sergel Norge AS and Sergel A/S from Telia Company AB. The Parent Company had no operations before the acquisition of Sergel Entities. Legres AB (publ) is owned by Legres Holding AB, and a part of Marginalen Group.