Bristande säkerhet på leksaker på populära online-marknadsplatser

Lek & Babybranschen har tillsammans med Toy Industries of Europe (TIE) deltagit i ett projekt för att bedöma säkerheten och lagstiftningen på leksaker som säljs på fyra av Europas mest populära online-marknadsplatser: Amazon, eBay, AliExpress och Wish. 

Under hösten 2019 deltog Lek & Babybranschen i ett projekt som TIE gjort tillsammans med sju andra EU länder: Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Spanien och Sverige. Projektets syfte var att undersöka säkerheten och lagstiftningen gällande leksaker på online-marknadsplatser i Europa. TIE har nyligen publicerat sin rapport där de påvisar kraftiga brister i säkerheten.

Rapporten visar att det nuvarande systemet för att säkerställa leksakers säkerhet på online-marknadsplatser inte fungerar. Den visar svagheter på alla nivåer där ekonomiska aktörer/online plattformarna bör hållas ansvariga. Undersökningen visar att hela 97 % av leksakerna som köptes från någon av marknadsplatserna i projektet inte uppfyllde den strikta EU-lagstiftningen och så mycket som 76 % av de leksaker som testades ansågs farliga för barn.

- Lek & Babybranschen verkar för att inga farliga leksaker, barn- och babyprodukter kommer in i landet. Resultatet i rapporten är oroväckande. Problemen med leksakerna varierade, allt från risk för kvävning av små leksaksdelar som lätt lossnade till skadliga kemiska nivåer som var flera hundra gånger över EU: s lagliga gräns. Förutom att det behövs nya lagar för dessa marknadsplatser är konsumentmedvetenheten väldigt viktig, säger Jennifer Rydén Englund, VD Lek & Babybranschen.

Rapporten har presenterats för alla fyra online-marknadsplatser. Nivån på hur de tog till sig informationen varierade men var generellt svag. Hittills har två av marknadsplatserna inte skickat någon anmälan till de kunder som köpt de defekta eller icke kompatibla leksaker. Efter mer än två månader hade en tredje bara skickat 12 meddelanden av 31 leksaker som rapporterats som potentiellt farliga och aviseringarna angav inte varför leksakerna var farliga. Den fjärde marknadsplatsen kontaktade vissa kunder ännu senare men gav ganska detaljerad information och vägledning.

För att en leksak ska få säljas i Sverige och inom EU måste den uppfylla ett stort antal krav. Företaget måste dessutom enligt leksaksdirektivet göra riskbedömningar och fylla i tekniska rapporter. En leksak måste vara CE-märkt. CE-märket garanterat att tillverkaren uppfyller säkerhetskraven. Vidare ska det finnas kontaktuppgifter till tillverkaren och importören och nödvändiga varningar ska finnas och vara korrekta.

Ta del av en summering av rapporten HÄR

 

Kontakt
Jennifer Rydén Englund, VD
Lek & Babybranschen
070-590-76 97
jennifer@lekobaby.se

 

Lek & Babybranschen är branschorganisationen för alla aktörer, tillverkare, grossister, importörer, fysisk butik och e-handel på den svenska marknaden för leksaker, hobby-, barn- och babyprodukter. Organisationen arbetar för att alla leksaker och barn-babyprodukter ska vara säkra och trygga för våra barn. Vi verkar för en sund utveckling av den svenska branschen både ur ett ekonomiskt och etiskt perspektiv.

Lek & Babybranschen ger ut branschtidningen Lek & Babyrevyn

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar