Lemon Planet stärker sin ställning på den nordiska marknaden

Report this content

Lemon Planet stärker sin ställning på den nordiska marknaden Svenska Lemon Planet, marknadsledande leverantör av säkerhets- och accesslösningar i Norden, ingår ett strategiskt samarbete med WM-data, . WM-data kommer vara systemintegratör och återförsäljare av Lemon Planets produkter. Inom ramen för samarbetet övertar Lemon Planet WM-datas verksamhet e-mobilizer. Lemon Planet utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för access, identifiering och auktorisation. Produkterna lämpar sig för kunder med ett stort antal mobila användare såsom anställda, servicepersonal och partners - men även för att erbjuda slutkunder Internetbaserade tjänster. Lemon Planets ordinarie erbjudande av produkter, som säljs i kombination med hårdvara, utökas nu genom övertagandet av verksamheten e-mobilizer. Därmed kan Lemon Planet också erbjuda produkter för Microsoft-miljön. "Vi ser samarbetet med WM-data som strategiskt, då WM-data är en av de största systemintegratörerna i Norden. Genom övertagande av verksamheten e-mobilizer, som omfattar produkter, kunder och medarbetare kan vi, tillsammans med WM-data, erbjuda kunder en helhetslösning innefattande produkter, tjänster, drift och support. Lemon Planet är idag är den ledande aktören inom access och säkerhet i Norden och har med samarbetet ytterligare stärkt sin ställning på marknaden." säger Ingvar Sjöö, VD på Lemon Planet. Genom affären övertar Lemon Planet ett 40-tal kunder, vilka kommer att kunna ta del av både ett större produkterbjudande, men också en supportfunktion som just nu håller på att implementeras globalt. "Samarbetet med Lemon Planet är strategiskt för WM-datas säkerhetssatsning. WM-datas kunder kommer dels att kunna erbjudas ett utökat produktutbud, men också lösningar där Lemon Planet och WM-data kompletterar varandra på ett perfekt sätt. Vi tror att samarbetet kommer att leda till att båda bolagen stärker sin ställning inom området säkerhet och access." menar Johan Ripe, VD för WM-data Cross Industry Solutions. För ytterligare information kontakta: Ingvar Sjöö, VD Lemon Planet Mobil: 070-269 14 20, e-mail: ingvar.sjoo@lemonplanet.com Kaushik Thakkar, vVD Strategisk Utveckling Lemon Planet Mobil: 070-269 14 30, email: kaushik.thakkar@lemonplanet.com Johan Ripe, VD WM-data Cross Industry Solutions Mobil: 0733-98 00 21, email: jorip@wmdata.com Lemon Planet utvecklar produkter och tjänster för kunder med höga krav på access, säkerhet och samverkan. Vår uppgift är att med kunskap, kompetens och lösningar skapa de rätta förutsättningarna för den nya säkerhets- och mobilitetsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar