Analysguiden: Blir 2021 LeoVegas år?

Report this content

LeoVegas fortsätter värderas lågt i relation till bolagets gynnsamma tillväxtutsikter. Vi justerar upp vår riktkurs och ser en betydande potential i aktien

Bra operativ utveckling

LeoVegas avslutar 2020 på ett imponerande sätt. Tillväxten summeras till 13 procent samt 14 procent organiskt i lokala valutor. Det resulterade i en omsättning om 98,4 meur (87,1) vilket summerar en omsättning om 385 meur (356) för helåret och en tillväxt om 9 procent. Koncernens största geografiska exponering, Norden, minskade intäkterna med. 4 procent. Medan övriga Europa växte med 28 procent och övriga världen redovisar 45 procent högre intäkter under kvartalet.

Under det fjärde kvartalet växer bolagets justerade ebitda-resultatet till 11,5 meur (9,2) vilket resulterar i en marginal om 11,7 procent (10,6). Justerat för engångsposter redovisas ett rörelseresultat om 8,7 meur (6,5), vilket är en tillväxt om 34 procent i årstakt. Tydligheten i bolagets ökade kostnadskontroll och skalbarhet fortsätter synliggöras med de senaste kvartalens stabila lönsamhet. För helåret 2020 förbättras det justerade ebitda-resultatet med 25 procent, från 44,2 meur till 55,4 meur med en topp i marginalen under det andra kvartalet.

LeoVegas valde också att kommunicera ut en höjd utdelning om 1,60 SEK per aktie som ska betalas ut en gång i kvartalet. Det tycker vi är en strategisk lösning. Givet LeoVegas nuvarande aktiekurs bedömer vi det som sannolikt att man som investerare både kan få en attraktiv direktavkastning och möjlighet till en god utveckling i aktien sett till bolagets tillväxtutsikter.

Starkare guidning än förväntat

Exkluderat den starka tillväxten för antal nya deponerande- och antalet återkommande kunder noterar vi en starkare inledning av Q1 2021 än tidigare prognoser. Preliminära intäkter växer med 9 procent under januari månad, under denna period har restriktionerna på den tyska marknaden trätt i kraft till fullo, vilket i vår mening indikerar att övriga marknader utvecklas väl. Under kvartalet noteras också beslutet att Royal Panda, som sista varumärke inom gruppen migrerar till bolagets egenutvecklade plattform under Q2. Detta förväntas ge en förbättrad spelupplevelse på Royal Panda samt ytterligare synergier inom gruppen.

Tillväxtbolag till låg värdering

I vår mening har LeoVegas fortsatt uppvisa en förbättrad lönsamhet i ett marknadsklimat med stora variationer, bolagets förmåga att anpassa sin kostnadskostym och investeringstakt tyder på en god självinsikt. Spelkoncernens starka varumärken under högspelupplevelse byggd på egenutvecklad teknik anser vi kommer gå vinnande ur den regleringsvåg som sker i sektorn. Trots en stark operativ utveckling är LeoVegas fortsatt ett av sektorns lägst värderade bolag, vilket vi anser omotiverat. Sett till dagens aktiekurs (42 kronor) handlas LeoVegas till attraktiva nyckeltal om ev/ebitda 9x 2022p samt ev/sales 0,9x för samma år, vilket är tydligt lägre än relevanta jämförelsebolag. Vi behåller vår köprekommendation och justerar upp det motiverade värdet till 60 kronor per aktie.

Läs analysen här.