Analysguiden: "Starka varumärken – en vinnande strategi"

Report this content

LeoVegas fortsätter redovisa stark finansiell utveckling under Q2 2020. Fortsatt fokus på nya varumärken på snabbt växande marknader gör att vi prognostiserar en stark tillväxt under kommande år. En svag kursutveckling har genererat intressant köpläge i aktien. 

Stark operativ utveckling

LeoVegas fortsätter redovisa stark tillväxt under Q2 2020. Spelkoncernens intäkter växer med höga 17% i årstakt och uppgick till 110,7 meur (94,4). Den organiska tillväxten i lokala valutor var 19%. Den starka tillväxten härrörs till stark utveckling på ett flertal geografiskt viktiga marknader, så som övriga Europa samt övriga världen. De två regionerna växer 30- respektive 35 procent i årstakt och står tillsammans för 66% av koncernens totala intäkter. Intäkterna från den nordiska marknaden minskar en aning y-y och stod i kvartalet för 34% av de totala intäkterna, den svagare utvecklingen förklaras främst av de hårdare reglering på den svenska marknaden när insatsen för casinospel begränsades.  Rörelseresultatet för av- och nedskrivningar uppgick till 23 meur (15,1), motsvarande en ebitda-marginal om imponerande 20,8% (16). Den kraftigt förbättrade lönsamheten förklaras av stark försäljningstillväxt, samtidigt som skalbarheten i bolagets affärsmodell tydligt ger bra avkastning.

Covid-19 förstärker den kortsiktiga tillväxtenLikt många andra av sina sektorkollegor har Covid-19 pandemin haft en begränsad effekt på LeoVegas operativa utveckling under kvartalet. Endast 4% av bolagets intäkter kan hänföras till sportbetting, den delen som drabbats hårdast av Covid-19 inom Igaming. På den positiva sidan har vi sett en tydligt högre aktivitet inom casino och live casino under corona, något som tydligt bekräftas under det andra kvartalet. Dessutom har spel i fysiska casinorum och bettingsshops minskat, vilket har inneburit att de aktiva spelarna rör sig mot online, en långsiktig trend vi bedömer gynnar LeoVegas. 

Imponerande utveckling–svag kursreaktion

Vi anser att LeoVegas andra kvartal tydligt förstärker vår syn på bolaget som ett kvalitativt tillväxtbolag som opererar på en snabbt växande marknad. Vi anser bolagets starka varumärken med bra spelupplevelse byggd på egenutvecklad teknik kommer gå vinnande ur den regleringsvåg som sker i sektorn. Trots den starka operativa utvecklingen som LeoVegas redovisar har bolagets aktie inte rört på sig nämnvärt. Vi ser aktien som tydligt köpvärt från dagens nivåer och estimerar en stark tvåsiffrig tillväxt kommande år till förbättrad lönsamhet. Vi ser ett motiverat värde omkring 58 kronor per aktie, vilket indikerar en uppsida på nära 60% från dagens nivåer.  

Läs analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-leovegas-starka-varumarken-en-vinnande-strategi)