LeoVegas börjar handlas på den amerikanska marknadsplatsen OTCQX

Report this content

LeoVegas aktier kommer från och med idag även att finnas tillgängliga att handlas i USD på OTCQX Markets i USA. Detta är ett sätt för bolaget att tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare och ger en större tillgänglighet till den amerikanska kapitalmarknaden.

Från och med idag, den 25 mars, kommer LeoVegas aktier även att finnas tillgängliga att handlas på OTCQX Markets i USA som F-aktie under namnet (tickern) ”LEOVF”. Tillgängligheten på OTCQX gör det enklare att tillgodose det ökade intresset för LeoVegas från amerikanska investerare, och väntas därmed förstärka den globala handeln med bolagets aktier. Handeln på OTCQX kompletterar LeoVegas befintliga listning på Nasdaq Stockholm Main Market.

”Idag är cirka 12 procent av våra aktieägare från USA och vi ser ett allt större intresse för LeoVegas som bolag och investering. Beslutet att även börja handlas på OTCQX bidrar till att göra oss mer tillgängliga för amerikanska investerare och underlättar därmed för fler att ta del av vår tillväxtresa framöver. Jag välkomnar alla nya aktieägare som detta kommer att innebära.” säger Gustaf Hagman, Group CEO.

Handel på OTCQX erbjuder företag en ökad tillgång till den amerikanska kapitalmarknaden på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Amerikanska investerare får nu möjligheten att enkelt handla aktien via en lokal ticker (LEOVF) samt i valutan USD. För företag noterade på en kvalificerad internationell börs, i LeoVegas fall Nasdaq Stockholm, ges möjligheten att genom sin rapportering och regelverk hos Nasdaq Stockholm öka sin tillgänglighet och exponering mot den amerikanska kapitalmarknaden. För att kvalificera sig för OTCQX måste företag uppfylla höga finansiella standarder, följa bästa praxis för bolagsstyrning och följa tillämpliga värdepapperslagar.

För mer information om OTC Markets, besök www.otcmarkets.com eller läs denna artikel.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com


OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com