LeoVegas förvärvar Expekt

Report this content

LeoVegas AB (publ) (”LeoVegas” eller ”Bolaget”) förvärvar Expekt Nordics Ltd och relaterade tillgångar (”Expekt”) från Betclic Group. Expekt är ett av de mest välkända varumärkena inom sportspel i Sverige och övriga Norden. Total köpeskilling uppgår till 5 MEUR för samtliga tillgångar. Förvärvet stärker LeoVegas varumärkesportfölj med en etablerad position inom sportspel, samt utökar bolagets strategiska tillväxtmöjligheter inom segmentet.

”För oss som vuxit upp med onlinespel i Sverige är Expekt onekligen en av pionjärerna inom sportspel. Jag kommer ihåg tidigt 2000-tal när alla spelade på Expekt. Efter några år i skymundan ska vi nu återskapa dess forna glans som ledande sportvarumärke. Vi arbetar målmedvetet med att erbjuda den främsta mobila sportspelsupplevelsen vilket kommer innebära en rad nya innovationer och nytänkande med utgångspunkt i vad en mobil upplevelse kan tillföra inför de stora sportåren 2021 och 2022. Det här är en milstople för LeoVegas och innebär en breddning av vår strategi. Vi ser fram emot att Expekt återigen ska bli ett ledande sportvarumärke i Sverige och Norden”. säger Gustaf Hagman, Group CEO.

Om förvärvet
LeoVegas förvärvar samtliga aktier i det maltesiska bolaget Expekt Nordics Ltd ("Expekt"). Expekt innehar svensk spellicens och bedriver verksamhet mot svenska kunder under varumärket Expekt. Samtidigt ingår LeoVegas avtal om att förvärva tillgångar relaterade till Expekt från bolaget Mangas Gaming Ltd, däribland samtliga rättigheter till varumärket Expekt och tillgång till befintlig kunddatabas.

NGR (nettospelomsättning) för den förvärvade verksamheten uppgick under 2020 till 6,9 MEUR och verksamheten är lönsam. Under det fjärde kvartalet 2020 genererade Expekt 1,6 MEUR i NGR, varav 91 procent är hänförliga till den svenska marknaden. Köpeskillingen motsvarar en intäktsmultipel (baserat på NGR) om 0,7x för 2020.

I affären ingår ett kommersiellt team bestående av tre personer som tillsammans med LeoVegas centrala funktioner kommer att driva varumärket framgent. LeoVegas köper ingen teknik och den tekniska migreringen till LeoVegas egenutvecklade tekniska plattform är påbörjad. Den tekniska migreringen och förvärvet förväntas slutföras i maj 2021. Betalningen sker kontant och finansieras med existerande medel.

Om expekt
Expekt lanserades för första gången 1999 och hade stora framgångar på den svenska- och nordiska marknaden. Inom ett par år utvecklades Expekt till en av de stora speloperatörerna inom sportspel i norra Europa. Betclic Grup förvärvade Expekt i slutet av 2009. Under en period var Expekt en av de största aktörerna på den svenska marknaden men marknadsandelarna har minskat under senare år. Samtidigt är varumärkeskännedomen fortsatt väldigt hög bland de relevanta målgrupperna som uppskattar sportspel.

SPORT – utökat STRATEGISKT FOKUS
LeoVegas som koncern har innan förvärvet 13 varumärken där LeoVegas är det största. Merparten av varumärkena är inriktade på att erbjuda den bästa upplevelsen inom casino. I det fjärde kvartalet 2020 stod Sportspel för 9 procent av totala intäkter för gruppen. Förvärvet av Expekt i kombination med egna interna satsningar inom produkt och kundupplevelse ger förutsättningarna att öka andelen sportintäkter över tid. Gruppens strategi för att uppnå detta är att erbjuda sportintresserade spelare starka och relevanta varumärken i kombinationen med en innovativ och personifierad upplevelse.

SPORTÅREn 2021-2022
Tidpunkten att öka tillväxtambitionerna inom sportsegmentet är logisk då åren 2021 och 2022 är fyllda med större sporthändelser och mästerskap. Den tekniska migreringen av Expekt väntas vara genomförd i maj och därmed är en full produkt redo att erbjudas till Franska Öppna, Champions League finalen, ishockey-VM samt slutspelet i NHL. Sedan följer fotbolls-EM och Copa America i juni samt sommar-OS i Tokyo i juli-augusti. Under 2022 är det, utöver de vanliga större sporthändelserna, även vinter-OS i Peking, Fotbolls-EM för damer samt herrarnas Fotbolls-VM i Qatar.

Denna information är sådan som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 Mars 2021 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com


OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com

Media

Media