Positivt resultat för Lernia

Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia uppvisar ett positivt resultat för första kvartalet 2012. Även intäkterna har ökat trots stark prispress.

Lernia rapporterar ett rörelseresultat om 28 mkr för första kvartalet, vilket är en fördubbling jämfört med samma period föregående år om 14 mkr. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på den ökade omsättningen inom Lernia Utbildning.

Intäkterna för Lernia var under första kvartalet 659 (648) mkr, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året, detta trots en mycket hög prispress inom både bemannings- och utbildningssegmentet. Lernia Utbildnings omsättning har ökat medan Lernia Bemanning visat en marginellt lägre omsättning.

– Lerniakoncernen visar positivt resultat även under stark prispress och ökad konkurrens, men vårt pågående arbete med att säkra en långsiktigt lönsam tillväxt är av högsta vikt även fortsättningsvis, säger Helena Skåntorp, VD och Koncernchef för Lernia, och fortsätter:

 – Vi har beslutat att avveckla vår ungdomsgymnasieverksamhet, vilket vi informerat om tidigare i veckan. Det här blir en stor omställning för alla inblandade elever och medarbetare, men vi känner tillförsikt att det är den bästa lösningen för skolornas fortsatta verksamhet. Lernia kommer att fokusera verksamheten till kärnområdena inom utbildning och bemanning.

Delårsrapporten hittar du på sidan Ekonomiska rapporter (www.lernia.se/Om-Lernia/Ekonomisk-information/Rapporter/).

För mer information, kontakta:

Helena Skåntorp, VD och Koncernchef
0708 18 39 07
helena.skantorp@lernia.se

Nils Bengtsson, CFO
0707 12 24 25
nils.bengtsson@lernia.se

Markus Boberg, Marknadsdirektör
0709-30 90 00  
markus.boberg@lernia.se

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se.

Om oss

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se http://twitter.com/LerniaAB https://www.facebook.com/LerniaAB