• news.cision.com/
  • Lexly/
  • Dyra och orättvisa tvister drabbar barn - nu vill Varannan Vecka och Lexly göra skillnad

Dyra och orättvisa tvister drabbar barn - nu vill Varannan Vecka och Lexly göra skillnad

Report this content

Nästan hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa. Separationer mellan sambor är ännu vanligare. Värst drabbade är oftast de 65 000 barn vars föräldrar separerar i Sverige varje år 1. Lexly, som vill göra juridiken tillgänglig och minska konflikter i samhället, inleder därför ett samarbete med appen Varannan Vecka. Målet är att förebygga föräldrakonflikter och minska den psykiska ohälsan hos barn och deras föräldrar.

Vårdnadstvisterna i Sverige har fördubblats sen år 2006 2. För att vända trenden behövs mer fokus på samarbete mellan föräldrar och stöd från samhället menar Malin Bergström, barnpsykolog, forskare och delägare i Varannan Vecka. 

Det är inte skilsmässorna i sig som i längden blir problematiskt för barnen. Utan det är kvaliteten på vuxensamarbetet som är viktig för barns långsiktiga hälsa och utveckling. Det är därför viktigt att de vuxna fortsätter vara ett väloljat föräldrateam även efter att kärleksrelationen tagit slut, säger Malin.

I den statliga utredningen Se Barnet! 3 framgår att en av de främsta orsakerna till att barntvisterna ökat är att det i samhället saknas tidigt stöd till föräldrar vid en separation.

–  För barnens skull är det viktigt att man gör en uppdelning av saker och egendom mellan föräldrarna så att det blir rättvist. Genom att komma överens om en bodelning tidigt, minskar risken för bråk och konflikter som drabbar alla, inte minst barnen, negativt, förklarar Helena Koos, jurist på Lexly.

Att föräldrarna, ofta i en känsla av kris, lämnas till att själva försöka lösa utmaningar och samarbetssvårigheter är problematiskt eftersom separationen ofta beror på oro för ekonomi eller att föräldrarna har olika värderingar.

–  Dagens stöd till barn och föräldrar efter en separation är reaktivt och fungerar uselt. Det är till jurister och domstolar föräldrar ofta vänder sig för att lösa konflikterna. Vi har utvecklat Varannan Vecka för att tillhandahålla ett proaktivt och konfliktförebyggande alternativ till föräldrarna. För deras barns skull, säger familjejuristen Linda Ljunggren Syding, VD och medgrundare av Varannan Vecka.

I Sverige leder ca 1 500 bodelningar till tvister varje år 4. I en tvist kopplas en bodelningsförrättare in, det är ofta dyrt och kostnaden delas enligt praxis mellan de båda parterna. Något som kritiserats av Advokatsamfundet och varit föremål för debatt i riksdagen.

– Många gånger kräver också bodelningsförrättaren betalning i förskott. Den part som är finansiellt svagare, oftast kvinnor, hamnar därmed i underläge från start och processen blir därför ojämställd. Där brister lagstiftningen, säger Helena Koos, Jurist på Lexly. 

Genom att inleda ett samarbete med Varannan Vecka vill Lexly hjälpa föräldrar att ta beslut utifrån vad som är bäst för samtliga inblandade. Tillsammans lanserar företagen därför en digital kampanj för att sprida information och kunskap kring vikten av att göra en bodelning vid en separation och hur man som förälder undviker konflikter och tvister, vid separation men också genom hela livet. 

Kampanjen kommer till stor del synas i sociala medier, och alla kunder som skriver bodelningsavtal via Lexly fram till 3 juli 2022 kommer få tre månaders gratis användande av Varannan vecka-appen. 

–  Vi vet att en separation kan vara oerhört smärtsam för samtliga inblandade. Därför vill vi skapa bra förutsättningar för kommunikation och dialog, där omsorgen om barnen är i fokus. När vi nu erbjuder föräldrar samarbetsstöd genom Varannan Vecka är det just schysstare skilsmässor, färre konflikter och barnens bästa vi vill möjliggöra, säger Ricard Stiller, Head of Legal Operations på Lexly. 

–  Att tillsammans med Lexly nå och hjälpa fler separerade familjer med samarbetet kring barnen, är fantastiskt. Ju fler föräldrar som ges förutsättningar att få både ekonomin och vardagspusslet kring barnen att fungera, desto bättre mår deras barn, säger Linda Ljunggren Syding.

1 SCB (2019) - 64 000 barn var med om en separation 2018
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/barn-och-familjestatistik/pong/statistiknyhet/barn--och-familjestatistik-2018/#:~:text=Under%202018%20var%2064%20000,(4%2C2%20procent)
[2022-04-04]

2 SvD (2020) - Stor ökning av vårdnadstvister på tio år
https://www.svd.se/a/0nJ2lA/fordubbling-av-vardnadstvister-pa-tio-ar#:~:text=Under%202018%20avgjordes%207%20338,avgjordes%2C%20enligt%20siffror%20fr%C3%A5n%20Domstolsverket
[2022-04-04]

3 SOU 2017:6 - Se Barnet
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/02/sou-20176/
[2022-04-04]

4 Domstolsverket (2022) - Urval: 1053 Klander av bodelning, 7013 Bodelningsförrättare, entledigande, 7014 Bodelningsförrättare, förordnande.
År 2012–2021

[2022-03-31]

För mer information, vänligen kontakta:

Emelie Rude
Brand & PR Manager, Lexly
070-372 76 18
emelie.rude@lexly.com

Linda Ljunggren Syding
Grundare, Varannan Vecka
070-761 72 92 
linda@varannanvecka.app

Om Lexly
Lexly grundades 2004 och är Nordens ledande aktör inom digital juridik. Med visionen att göra juridiken tillgänglig för alla skapade Lexly, som första bolag i Europa, en skalbar plattform för juridiska tjänster. Lexly samarbetar med, och integrerar sina tjänster hos, banker, försäkringsbolag och revisionsbyråer. Med huvudkontor i Stockholm finns Lexly även i Helsingfors, Finland och São Paulo, Brasilien.

Om Varannan Vecka
Varannan Vecka grundades i Stockholm 2020 och är Nordens första co-parentingtjänst med rådgivning och medling. Tjänsten utvecklas av bolaget Happy Parents AB som lanserat appen i Sverige på svenska och engelska. Appen finns att ladda ner på Appstore, Google Play eller kan användas på webben.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är inte skilsmässorna i sig som i längden blir problematiskt för barnen. Utan det är kvaliteten på vuxensamarbetet som är viktig för barns långsiktiga hälsa och utveckling. Det är därför viktigt att de vuxna fortsätter vara ett väloljat föräldrateam även efter att kärleksrelationen tagit slut.
Malin Bergström, barnpsykolog, forskare och delägare i Varannan Vecka
För barnens skull är det viktigt att man gör en uppdelning av saker och egendom mellan föräldrarna så att det blir rättvist. Genom att komma överens om en bodelning tidigt, minskar risken för bråk och konflikter som drabbar alla, inte minst barnen, negativt.
Helena Koos, jurist på Lexly.
Dagens stöd till barn och föräldrar efter en separation är reaktivt och fungerar uselt. Det är till jurister och domstolar föräldrar ofta vänder sig för att lösa konflikterna. Vi har utvecklat Varannan Vecka för att tillhandahålla ett proaktivt och konfliktförebyggande alternativ till föräldrarna. För deras barns skull.
Linda Ljunggren Syding, VD och medgrundare av Varannan Vecka.
Vi vet att en separation kan vara oerhört smärtsam för samtliga inblandade. Därför vill vi skapa bra förutsättningar för kommunikation och dialog, där omsorgen om barnen är i fokus. När vi nu erbjuder föräldrar samarbetsstöd genom Varannan Vecka är det just schysstare skilsmässor, färre konflikter och barnens bästa vi vill möjliggöra.
Ricard Stiller, Head of Legal Operations på Lexly