250 miljoner i återbäring till östgötarna

Report this content

I samband med att lokalt kundägda Länsförsäkringar Östgöta summerar året 2020 kan bolaget konstatera att det blir återbäring till kunderna även 2021. Anledningen är det starka resultatet år 2020 på 548 Mkr före skatt. Återbäringen kommer att betalas ut till kunderna under hösten 2021.

- Det känns mycket bra att vi även i år kan ge tillbaka en del till våra kunder, då det har gått bra för bolaget 2020. Trots det väldigt speciella året som präglats av pandemin i mångt och mycket har vi haft en bra tillväxt och lönsamhet i affären samt god kapitalavkastning, det gör att våra drygt 200 000 sakförsäkringskunder nu får dela på 250 miljoner kronor i återbäring, säger Stefan Nyrinder, vd på Länsförsäkringar Östgöta.

Länsförsäkringar Östgöta har under det gångna året vuxit med 1 200 kunder, vilket gör att bolaget i dagsläget har drygt 238 000 östgötar som kunder. Även i fjol delades återbäring ut baserat på resultatet för 2019. Den var då den högsta återbäringen i bolagets historia på 300 miljoner kronor.

2020 har varit ett år då antalet skador minskade jämfört med året innan. Antalet skador var 10 procent lägre än 2019. Det är framförallt de så kallade frekvensskadorna som var färre, vilket har sin förklaring i människors ändrade beteende till följd av pandemin.

- Våra kunder reste mindre, både till vardags och på semestern, vilket märkts av i antalet reserelaterade skador samt motorskador, säger Nyrinder. Även personskadorna minskade till följd av den minskade trafiken.

Skadekostnaderna var under året ändå i nivå med 2019. Framförallt är det bränder som har orsakat de mer kostsamma skadorna. Under 2020 drabbades både privatbostäder och gårdar av kraftiga bränder. Något som bolaget fortsätter att jobba aktivt för att minska.

Länsförsäkringar Östgöta har under året utvecklat fler samarbeten och satsningar för att förebygga skador så att färre östgötar drabbas.

- Vårt främsta uppdrag som bolag är att skapa trygghet för våra kunder och östgötarna i stort. Därför är det skadeförebyggande arbetet oerhört viktigt. Den bästa skadan är den som aldrig inträffar. Trots att kunden är välförsäkrad är det många gånger oerhört jobbigt och ibland blir livet aldrig detsamma om det går riktigt illa, säger Stefan Nyrinder.

Ett nytt samarbete startades upp för att förhindra skogsbränder 2020. Tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund Östergötland och Maskinring i Öst var Länsförsäkringar Östgöta med och såg till att 60 gödseltunnor nu finns i beredskap för att kunna släcka skogsbränder i ett tidigt skede. Gödseltunnorna har försetts med så kallade strålmunstycken som kopplas på och gör att stora mängder vatten kan spruta från tunnorna. Förhoppningen är att detta ska leda till färre stora skogsbränder i Östergötland i framtiden.

Resultat för Länsförsäkringar Östgöta 2020:

  • Resultatet före skatt inklusive kapitalavkastning och efter återbäring var 548 miljoner kronor.
  • Premieintäkten för sakförsäkringar var 1 561 miljoner kronor.
  • Den totala skadekostnaden uppgick till 1 019 miljoner kronor och fördelar sig på 73 878 skador.
  • Premieinkomsten för livförsäkringar uppgick till 847 miljoner kronor.
  • Bankens affärsvolym, det vill säga summan av in- och utlåning, har ökat till 37 651 miljoner kronor.

För mer information kontakta gärna:

Stefan Nyrinder, vd, Länsförsäkringar Östgöta, 070-586 84 14, stefan.nyrinder@LFostgota.se
Anna Runesson, pressansvarig, Länsförsäkringar Östgöta, 070-303 74 62, anna.runesson@LFostgota.se

 Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som erbjuder privatpersoner och företag en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I samband med att lokalt kundägda Länsförsäkringar Östgöta summerar året 2020 kan bolaget konstatera att det blir återbäring till kunderna även 2021. Anledningen är det starka resultatet år 2020 på 548 Mkr före skatt. Återbäringen på totalt 250 miljoner kronor kommer att betalas ut till kunderna under hösten 2021.
Twittra det här

Citat

Det känns mycket bra att vi även i år kan ge tillbaka en del till våra kunder, då det har gått bra för bolaget 2020. Trots det väldigt speciella året som präglats av pandemin i mångt och mycket har vi haft en bra tillväxt och lönsamhet i affären samt god kapitalavkastning, det gör att våra drygt 200 000 sakförsäkringskunder nu får dela på 250 miljoner kronor i återbäring.
Stefan Nyrinder, vd, Länsförsäkringar Östgöta