Ny vd för Länsförsäkringar Östgöta

Styrelsen har utsett Sven Eggefalk till ny vd för Länsförsäkringar Östgöta. Sven är idag vd för Wasa Kredit, ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank.

Sven Eggefalk har mångårig erfarenhet från bank- och finansbranschen. Han har tidigare haft ledande befattningar inom SEB:s kundnära bankverksamhet samt varit chef för Utveckling och Försäljning på SEB Retail Sverige. Sedan tre år är Sven vd för Wasa Kredit, dotterbolag till Länsförsäkringar Bank, vilket gett honom god inblick i Länsförsäkringsgruppens verksamhet och erbjudande.

Sven Eggefalk efterträder tillförordnad vd Anders Rahm som då återgår till sin tjänst som Chef för Finans och Administration inom Länsförsäkringar Östgöta. Sven Eggefalk tillträder som vd senast per den 1 mars 2015.

– Jag är mycket nöjd med vår rekrytering av Sven Eggefalk till posten som vd för Länsförsäkringar Östgöta. Finans- och försäkringsbranschen befinner sig i en intensiv fas med ökad reglering, hög konkurrens och snabb digitalisering. Som lokalt kundägt bolag måste vi kunna svara upp mot kundernas fortsatta förväntningar på hög tillgänglighet liksom på trygga och smidiga lösningar. Vi ska också ha en fortsatt tillväxt med lönsamhet. Svens gedigna erfarenhet från branschen och gruppen liksom av kundnära verksamhet, utvecklingsarbete och att leda i förändring gör honom till rätt person för uppdraget. Vi hälsar honom varmt välkommen, säger Lars-Eric Åström, styrelseordförande i Länsförsäkringar Östgöta.

– Det känns fantastiskt kul att komma till Länsförsäkringar Östgöta, med sin framgångsrika verksamhet och starka position. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med övriga i bolaget och i nära samspel med kunder och ägare fortsätta att utveckla verksamheten och affären, säger Sven Eggefalk.

Visitkort för Sven Eggefalk

Född: 1969
Familj: Gift och två döttrar
Bor idag: Ekerö utanför Stockholm
Intressen: Golf, skidåkning i alla former, fotboll
Tidigare erfarenhet: Chef Utveckling och Försäljning SEB Retail Sverige, olika ledande befattningar inom SEB retail banking, civilekonomexamen från universitet i Chicago, USA
Nuvarande erfarenhet: Vd Wasa Kredit
Aktuell: Tillträder som vd för Länsförsäkringar Östgöta per den 1 mars 2015 

Lars-Eric Åström, ordförande, Länsförsäkringar Östgöta, telefon 0706-66 41 60

Sven Eggefalk, tillträdande vd för Länsförsäkringar Östgöta, telefon 0702-40 47 04

Pia Carlgren, kommunikationschef Länsförsäkringar Östgöta, telefon 0701-43 67 47

Fakta om Länsförsäkringar Östgöta
Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som erbjuder privatpersoner och företag tjänster med en unik helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vår vision är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland.

Bolaget försäkrar ca 56 % av alla hushåll i Östergötland, 52 % av alla bilar och 52 % av alla företag. Vi har 26 % av marknaden för privata livförsäkringar och 29 % beträffande tjänstepensioner. Bankens affärsvolym var vid årsskiftet 2013/2014 ca 17 miljarder kronor. Antalet kunder i bolaget uppgår totalt till ca 210 000. Antalet anställda är ca 320. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans utgör Länsförsäkringar. De 23 bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB. Vi har ett av landets starkaste varumärken och konsumenterna placerar oss som nummer ett på anseendebaromentern inom den finansiella sektorn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det känns fantastiskt kul att komma till Länsförsäkringar Östgöta, med sin framgångsrika verksamhet och starka position.
Sven Eggefalk