Bara hälften av barnen är försäkrade under skollovet

Report this content

Inför höstlovet uppmanar Länsförsäkringar Västerbotten föräldrar att se över sina barns försäkringar. Även om de flesta kommuner i Västerbotten försäkrar skolbarn på fritiden, täcker skolförsäkringen bara olycksfall och inte sjukdomar. Utan en egen barnförsäkring kan familjens ekonomi ställas på hårda prov, särskilt om barnet drabbas av en svår eller långvarig sjukdom.

– Den största anledningen till att föräldrar bör komplettera med en barnförsäkring är att kommunens försäkring bara gäller olycksfall och inte för sjukdomar – och sjukdomar är en vanligare orsak till invaliditet och arbetsoförmåga, säger Annika Lindkvist, marknadschef på Länsförsäkringar Västerbotten.

En sjukdom eller ett allvarligt olycksfall som drabbar barnet innebär ibland att en förälder inte kan jobba utan behöver vårda barnet hemma. Det kan innebära stora påfrestningar för ekonomin.

– En barnförsäkring kan göra stor skillnad för ekonomin både för familjen och för barnet, särskilt om barnet drabbas så allvarligt att det behöver stöd dygnet runt eller inte kommer ut i arbetslivet fullt ut, säger Annika Lindkvist.

Hon rekommenderar föräldrar att teckna en försäkring för sitt barn så tidigt som möjligt.

– Ju förr desto bättre. Det allra bästa är om man börjar med en gravidförsäkring, då har man ett försäkringsskydd för barnet redan i magen. Så fort barnet är fött bör man teckna barnförsäkring, säger Annika.

 

För mer information, kontakta gärna Annika Lindkvist, marknadschef, Länsförsäkringar Västerbotten, 070-301 90 36.

 

Källa antal barn och försäkringsgrad: SCB och Svensk Försäkring

Presskontakt:

Lotta Gisselberg
070-553 91 49
lotta.gisselberg@LFvasterbotten.se

 

Prenumerera