Länsförsäkringar Västerbotten och Mind vill ge människor kraft att leva

Report this content

Föreningen Mind arbetar med psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Grundtanken är att ingen ska behöva möta ångest, depression och tankar på att ta sitt liv ensam. Allt föreningen gör handlar i slutändan om en enda sak - att ge människor kraft att leva.

Den psykiska ohälsan är ett stort och växande problem. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige och flera studier visar att psykiska sjukdomar svarar för en ökande andel av sjukdomsbördan.  En av de tydligaste indikatorerna på psykisk ohälsa är antalet självmord. Bland unga personer i åldern 15 - 24 år och bland män upp till 44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. Varje självmord får mycket allvarliga konsekvenser, inte minst för närstående.

- Självmordslinjen är en anonym stödlinje tillgänglig via chatt och telefon dygnet runt som bemannas av volontärer. Vår lokalavdelning, som är en av fem i landet, har funnits sedan februari 2018 och har i dagsläget drygt 60 volontärer. Under 2020 tog Självmordslinjen emot 58 000 samtal, vilket tyvärr bara motsvarar två av tio kontaktförsök – vi behöver helt enkelt fler volontärer för att kunna besvara alla samtal, och därigenom ge fler ett medmänskligt stöd, säger Mona Wennberg, verksamhetsledare på Mind Umeå.

Länsförsäkringar Västerbotten jobbar sedan flera år med en särskild satsning på trygghetsskapande samarbeten inom ramen bolagets samhällsengagemang. Samarbetet med handlar i huvudsak om att Mind Umeå ska kunna rekrytera och utbilda nya volontärer på ett mer omfattande sätt – målsättningen är att öka antalet volontärer i Umeå med 40 procent mellan oktober 2021 och april 2022.

- Vårt samhällsengagemang tar sin utgångspunkt i att vi som lokalt företag har möjlighet att agera och samverka på riktigt lokal och nära nivå.  För oss innebär samhällsengagemanget att vi återinvesterar i ett tryggare Västerbotten. Föreningen Mind arbetar med ett – bokstavligen – livsviktigt område och kan hjälpa många som mår dåligt. Kan vi vara en del av den ekonomiska lösningen att fler volontärer utbildas kan jag inte tänka mig ett bättre sätt att återinvestera i länet, säger Martin Svensson på Länsförsäkringar Västerbotten.

Initialt går bolaget in med stöd för att kunna rekrytera och utbilda nya volontärer, men räknar med att även fortsättningsvis kunna stötta föreningen och dess verksamhet i många år framöver.

- Om fler vill bidra med sin tid och sitt engagemang genom att finnas som medmänniska för någon som behöver det, får man gärna höra av sig till Mind Umeå. Vi behöver bli fler, avslutar Mona Wennberg.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mona Wennberg, verksamhetsledare på Mind Umeå, 073-507 86 92
Martin Svensson, Länsförsäkringar Västerbotten, 070-554 91 39

Närhet skapar trygghet. Länsförsäkringar Västerbotten är ett lokalt och kundägt bolag med Västerbotten som enda marknad. Vår filosofi är enkel – vi ägs av våra kunder och vi vill finnas nära dem och förstå deras behov. Vi erbjuder ekonomisk service med tjänster kring bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett och samma tak. Våra kontor finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele, vi har 150 000 kunder och drygt 200 medarbetare. Tillsammans med våra kollegor i de övriga 22 länsförsäkringsbolagen bildar vi en rikstäckande bolagsgrupp med ett av Sveriges starkaste varumärken.

Prenumerera