LG Electronics och Ingram Micro i samarbete

Report this content

LG Electronics och Ingram Micro i samarbete Konkurrensen på marknaden för bland annat dataskärmar kommer att öka kraftigt när LG Electronics och Ingram Micro nu ingår ett samarbetsavtal. Avtalet innebär att Ingram Micro kommer att distribuera LG Electronics produkter, i första skedet bildskärmar. LG Electronics gör nu en kraftfull satsning för att etablera sig på den svenska marknaden. Som ett viktigt led ingår det samarbetsavtal som nu slutits med Ingram Micro om distribution av företagets produkter genom Ingrams etablerade säljkanaler. Avtalet med Ingram Micro är strategiskt mycket viktigt för oss. Med detta samarbete når vi nästan alla återförsäljare av bildskärmar i Sverige, säger Henrik Westin, försäljningschef i Norden för IT-produkter för LG Electronics. En av de första produkter som LG nu börjat sälja på den svenska marknaden är företagets patenterade Flatronbildskärmar. LG är först i världen med att leverera vanliga CRT-bildskärmar med helt plant bildrör både på utsidan och insidan av bildskärmsglaset. Det är en ny teknik som ger bättre synergonomiska egenskaper och är vilsammare för ögonen. Ingram Micro är den ledande distributören på den svenska marknaden och vi arbetar uteslutande med marknadsledande leverantörer och LG tillhör definitivt den kategorin, säger Jesper Nilsson, affärsområdeschef på Ingram Micro. LGs produkter passar väl in i våra marknadssegment med storföretag, små- och medelstora företag, systemintegratörer samt konsumentmarknaden. LG Electronics ingår som en del i LG-koncernen, världens tolfte största företag med verksamhet inom ett stort antal områden och totalt 150.000 anställda i ett sextiotal länder. När LG Electronics nu etablerar sig i Sverige är det en fokuserad och kraftfull insats för att snabbt etablera sig på marknaden. Som en viktig del i satsningen ingår avtalet med Ingram Micro för försäljning och distribution av produkterna inom IT-sektorn. Ingram Micro är Sveriges största distributör av hård- och mjukvara för ett hundratal av världens största företag på IT-sidan. Även internationellt är Ingram Micro största distributör av IT-produkter. LG Electronics har sedan tidigare ett distributionsavtal för bildskärmar med Network Technical i Kungsbacka. Om LG Electronics LG bildades i Korea 1957 och är idag världens 12:e största företag med 150.000 anställda i ett sextiotal länder och en årsomsättning på 600 miljarder kronor. Koncernens verksamhet omfattar bland annat kemi och energi, elektronik och telekom, finans, service och handel. LG Electronics, som är en del av LG, utvecklar och tillverkar produkter inom IT, telekom, hemelektronik, vitvaror samt luft och miljö. Företaget har 30.000 anställda och omsätter drygt 100 miljarder kronor årligen. I Sverige, där LG Electronics har funnits representerade sedan oktober 1999, finns ett tjugotal medarbetare. LG Electronics bygger upp en egen organisation och planerar en kraftig tillväxt på den nordiska marknaden. Beräknad omsättning år 2001 är 500 miljoner kronor. LG Electronics är en av de största tillverkarna i världen av CRT- bildskärmar, platta LCD/TFT skärmar samt CD-ROM, CD-RW och DVD-utrustning. Målet är att LG Electronics ska vara den största bildskärmsleverantören i Norden i slutet av år 2001. Om Ingram Micro Inc Ingram Micro Inc (NYSE:IM) har verksamhet i 34 länder och är världens största distributör av IT-produkter och -tjänster, med försäljning som under 1999 uppgick till över 28 miljarder dollar. Ingram Micros kärnverksamhet är produktlogistik, distribution och backoffice-tjänster samt avancerade e-handelslösningar för kunder och leverantörer. Ingram Micros 175.000 kunder finns bland återförsäljare, systemleverantörer, tillverkare och andra IT-företag i över 100 länder. Ingram Micro leder utvecklingen av logistik och distribution inom IT-branschen och är en av de drivande krafterna bakom dagens globala e-handel. Mer information om Ingram Micro Inc finns på adressen www.ingrammicro.com Mer information om samarbetet och LG Electronics produkter: Henrik Westin, försäljningschef Norden IT-produkter, LG Electronics, tel 08-54 47 38 00, mobil 0708-700 898, e-post henrik.westin@lge.com Foto av Henrik Westin se bifogad fil. Bildtext: Henrik Westin, försäljningschef i Norden för LG Electronics IT-produkter i nytt avtal med Ingram Micro. Jesper Nilsson, affärsområdeschef på Ingram Micro, tel 08-477 15 00, e- post jesper.nilsson@ingram.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001005BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001005BIT00030/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001005BIT00030/bit0003.tif Bifogad bild