Delårsrapport januari - september 2003 LGP Telecom Holding AB

Delårsrapport januari-september 2003 LGP Telecom Holding AB SAMMANFATTNING JULI-SEPTEMBER ·Nettoomsättningen uppgick till 596,3 (382,0) MSEK. Jämfört med andra kvartalet 2003 är det en ökning med 17,5 procent. ·Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 20,6 (41,5) MSEK. ·Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (41,5) MSEK. Jämfört med andra kvartalet 2003 är det en förbättring med 78,9 MSEK. ·Periodens resultat uppgick till -13,4 (26,0) MSEK. ·Kassaflödet efter investeringar var positivt för sjunde kvartalet i rad: 12,6 (30,6) MSEK. ·Resultatet per aktie uppgick till -0,27 (0,86) SEK. SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER ·Nettoomsättningen uppgick till 1 421,2 (965,9) MSEK. ·Rörelseresultatet uppgick till -152,3 (-1,3) MSEK. ·Periodens resultat uppgick till -151,9 (-15,8) MSEK. ·Kassaflödet efter investeringar var positivt: 105,4 (68,6) MSEK. ·Resultatet per aktie uppgick till -3,43 (-0,52) SEK. MARKNAD Telekom Aktiviteterna på marknaden för produkter inom infrastruktur för trådlös telekom har ökat under kvartalet från en låg nivå. Marknaden var mycket svag under första halvåret, men mot slutet av andra kvartalet märktes en viss återhämtning. Denna återhämtning har fortsatt under det tredje kvartalet och efterfrågan på bolagets produkter ökade. Marknaden drivs främst av tillväxtmarknader som Indien och Ryssland. En viss ökad aktivitet har märkts på 3G-marknaden i Europa under kvartalet, men hållningen är fortfarande avvaktande från operatörernas sida. Utbudet av 3G-telefoner och mer avancerade mobila tjänster är begränsat. 3G-telefoner väntas inte bli en volymprodukt förrän 2004. En möjlig positiv tillväxtfaktor är de mer attraktiva priserbjudanden för rösttrafik som ett antal större operatörer lanserat. Trots ökande aktiviteter från vissa kunder är marknaden fortfarande avvaktande. Under kvartalet utgjorde försäljningen till 3G-nät cirka 17 procent av den totala försäljningen. För årets tre första kvartal står 3G- försäljningen för 19 procent av den totala försäljningen. Marknaden karaktäriseras av korta ledtider och fortsatt prispress. Bolagets resultat påverkas med viss fördröjning av de valutakursrörelser med svagare USD och starkare SEK, som har noterats under kvartalet. Valutakursernas utveckling på lång sikt och deras effekt på försäljning och resultat är dock svårbedömda. För att minska valutaberoendet och samtidigt sänka produktionskostnaderna ökar bolaget successivt produktionen i den egna anläggningen i Kina. Europa Utbyggnaden av 3G-nät fortsätter, liksom utbyggnaden av GSM-nät i östra Europa, framför allt i Ryssland. GSM-försäljningen fortsätter som förväntat. Bolaget har noterat en ökad aktivitet inom 3G i länder som Italien, Tyskland och Storbritannien. Nord- och Sydamerika Marknaden i Nordamerika har varit fortsatt stabil under kvartalet. Marknaden i USA drivs främst av tillämpningar för 2,5G GSM och 3G CDMA. I Sydamerika har aktiviteterna ökat, vilket resulterat i order i Brasilien. Asien Efterfrågan i Asien har ökat under kvartalet, men från en mycket låg nivå. I Kina har man åter börjat investera i GSM i väntan på beslut om 3G-licenser. ANALYTIKER- OCH PRESSMÖTE Fredagen den 17 oktober klockan 09.00 på Operaterassen, Stockholm. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké 2003 29 januari 2004 Årsredovisning 2003 mars 2004 Bolagsstämma 2004 18 mars 2004 Kvartalsrapport januari-mars 28 april 2004 Kvartalsrapport april-juni 15 juli 2004 Kvartalsrapport juli-september 15 oktober 2004 Stockholm den 17 oktober 2003 LGP Telecom Holding AB Styrelsen Denna delårsrapport har ej granskats av LGP:s revisorer. För ytterligare information, kontakta: Bengt Broman, koncernchef Telefon: 08-540 822 31 Mobil: 0705-70 10 30 E-post: bengt.broman@lgpallgon.com Claes Silfverstolpe, CFO Telefon: 08-540 822 32 Mobil: 0708-98 83 45 E-post: claes.silfverstolpe@lgpallgon.com LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP:s telekomverksamhet och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem. Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter. Koncernen har cirka 1 400 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. LGP Telecom Holding AB Organisationsnummer: 556346-2620 SE-187 70 Täby, Sverige tel: +46 8 540 822 00, fax +46 8 540 824 91 e-post: info@lgpallgon.com internet: www.lgpallgon.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031016BIT01270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031016BIT01270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar