Kommuniké från bolagsstämma i LGP Telecom Holding AB

Kommuniké från LGP Telecom Holding AB:s ordinarie bolagsstämma 2003 På LGP Telecom Holding AB:s ordinarie bolagsstämma i dag fattades bl.a. följande beslut: · Att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2002 och förlusten för 2002 (5,1 MSEK) ska balanseras i ny räkning. · Beslut om ändring av bolagsordningen innebärande att: - Styrelsen ska ha sitt säte i Täby. - Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. - Bolagsstämma ska kunna hållas även i Täby. · Omval av styrelseledamöterna Dag Tigerschiöld, Bengt Broman, vd och koncernchef, Mikael Gottschlich, Mats Gustavsson och Sven Hagströmer samt nyval av Lars Spongberg och Per Wejke. Lars Spongberg är född 1945 och har varit styrelseledamot i Allgon AB sedan 2001. Lars Spongberg är även partner i Nordic Capital, ordförande i Gyros AB samt styrelseledamot i Munters AB, Add Tech AB, Biora AB, Skyways Holding AB, Cibenon AB, Provexa AB, Aerocrine AB och några av Nordic Capitals portföljföretag. Per Wejke är född 1937 och har varit styrelseledamot i Allgon AB sedan 1992. Per Wejke är även styrelseordförande i IDA Infront, Mobility Partner, Teligent, Wheel Networks samt styrelseledamot i Binar och Tradex. · Beslöts att godkänna överlåtelse av samtliga aktier respektive andelar i de båda helägda dotterföretagen Håmex Hårdmetallverktyg AB och Bertmann feinmechanische Erzeugnisse und Werkzeugbau GmbH till Mikael Gottschlich, en bolaget närstående person, i enlighet med styrelsens förslag till beslut. · Beslöts att nominerings-, ersättnings- och revisionskommitté ska utses i enlighet med styrelsens förslag. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde beslöts att Dag Tigerschiöld alltjämt ska vara styrelsens ordförande. LGP Telecom Holding AB (publ) För ytterligare information kontakta: Bengt Broman, CEO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 0705-70 10 30 E-post: bengt.broman@lgp.se Claes Silfverstolpe, CFO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 08-507 481 03 E-post: claes.silfverstolpe@lgp.se LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP:s telekomverksamhet och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem. Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter. Koncernen har cirka 1 500 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar