LGP Allgon flyttar produktion till Stockholm

LGP Allgon flyttar produktion till Stockholm LGP Allgon, telekomverksamheten inom LGP Telecom Holding AB, stänger sin produktionsanläggning i Ålem, Mönsterås kommun. Verksamheten flyttas till koncernens produktionsanläggningar i Stockholm. Flytten medför en personalneddragning om cirka 20 personer. Denna åtgärd är ett led i den effektivisering och konsolidering av produktionsresurser som pågår sedan samgåendet mellan LGP och Allgon. Samgående mellan LGP och Allgon Den 21 januari 2003 lade LGP ett bud på Allgon. Över 90 procent av Allgons aktieägare accepterade budet. Det gemensamma LGP Allgon bildar en betydande nordisk aktör inom infrastruktur för mobiltelekommunikation. Integrationen innebär bland annat kostnadsbesparingar på cirka 75 miljoner kronor. Koncernens huvudkontor flyttar till Allgons lokaler i Täby i mitten av juni. För mer information, kontakta: Johan Ek, VP Operations Tel: 0705-15 94 77 E-post: johan.ek@lgp.se Bengt Broman, CEO Tel: 0705-70 10 30 E-post: bengt.broman@lgp.se Internet: www.lgp.se LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP:s telekomverksamhet och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem. Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter. Koncernen har cirka 1 500 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar