LGP Delårsrapport jan-jun 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 LGP Telecom Holding AB SAMMANFATTNING APRlL-JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 507,7 (317,9) MSEK · Kassaflödet efter investeringar var positivt: 89,9 (2,6) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -78,0 (-36,6) MSEK · Periodens resultat uppgick till -59,1 (-31,2) MSEK · Resultatet per aktie uppgick till -1,19 (-1,03) SEK SAMMANFATTNING JANUARI-JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 824,9 (583,9) MSEK · Kassaflödet efter investeringar var positivt: 92,8 (38,0) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -153,2 (-42,8) MSEK · Periodens resultat uppgick till -138,5 (-41,8) MSEK · Resultatet per aktie uppgick till -2,79 (-1,38) SEK ANALYTIKER- OCH PRESSMÖTE Fredagen den 11 juli klockan 09.00 på Operaterassen, Stockholm. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Delårsrapport januari-september 17 oktober 2003 Bokslutskommuniké 2003 29 januari 2004 Stockholm den 11 juli 2003 LGP Telecom Holding AB (publ) Styrelsen Denna delårsrapport har ej granskats av LGP:s revisorer. För ytterligare information, kontakta: Bengt Broman, koncernchef Telefon: 08-540 822 31 Mobil: 0705-70 10 30 E-post: bengt.broman@lgpallgon.com Claes Silfverstolpe, CFO Telefon: 08-540 822 32 Mobil: 0708-98 83 45 E-post: claes.silfverstolpe@lgpallgon.com LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP:s telekomverksamhet och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem. Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter. Koncernen har cirka 1 400 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. LGP Telecom Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556346-2620 SE-187 70 Täby, Sverige tel: +46 8 540 822 00, fax +46 8 540 824 91 e-post: info@lgpallgon.com internet: www.lgp.com och www.lgpallgon.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00630/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00630/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar