LGP Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i LGP Telecom Holding Extra bolagsstämma i LGP Telecom Holding AB (publ) har idag beslutat om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana beslut inte sammanlagt får medföra att bolagets aktiekapital ökas med mer än 20.556.138 kronor. Bemyndigandet avser endast emissionsbeslut för och i samband med det planerade samgåendet mellan bolaget och Allgon AB, innebärande att betalning för de nya aktierna i bolaget skall ske i form av aktier i Allgon AB. Ändrat datum för ordinarie bolagsstämma Vänligen notera att ordinarie bolagsstämma i LGP Telecom Holding AB är den 6 maj 2003 klockan 17.00 i bolagets lokaler i Tullinge, Alfred Nobels Allé 107. För ytterligare information kontakta: Bengt Broman, CEO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 08-507 481 06 E-post: bengt.broman@lgp.se Claes Silfverstolpe, CFO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 08-507 481 03 E-post: claes.silfverstolpe@lgp.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar