LGP föreslår bolagsstämma att godkänna överlåtelser av dotterbolag

LGP Telecom föreslår bolagsstämman att godkänna överlåtelser av dotterbolag till närstående Styrelsen i LGP Telecom Holding AB har vid styrelsemöte idag beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2003 att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i det svenska dotterbolaget Håmex Hårdmetallverktyg AB ("Håmex") och samtliga andelar i det österrikiska dotterföretaget Bertmann GmbH ("Bertmann") till Mikael Gottschlich, styrelseledamot och tillika aktieägare och före detta verkställande direktör i LGP Telecom Holding AB. Köpeskillingen för Håmex ska uppgå till 20 miljoner kronor och för Bertmann till 18 miljoner kronor, baserat på ett oberoende värderingsutlåtande utfärdat av PricewaterhouseCoopers ("PwC"). Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ifrågavarande överlåtelser, styrelsens redogörelse däröver samt av PwC upprättat värderingsutlåtande kommer att finnas att tillgå på bolagets hemsida, www.lgp.se, från och med den 17 april 2003, samt kommer att skickas till de aktieägare som så begär. Anledningen till överlåtelserna av de båda dotterbolagen är en renodling i koncernen och en tydligare fokusering på telekom. Diskussion om överlåtelserna initierades under sommaren 2002. Överlåtelserna kommer sammantaget att ge upphov till en realisationsförlust i koncernen på cirka 33 miljoner kronor. Köpeskillingen för överlåtna aktier och andelar kommer att erläggas kontant och överlåtelserna kommer att ge en positiv likviditetseffekt på cirka 38 miljoner kronor samt en minskning av koncernens räntebärande skulder med cirka 10 miljoner kronor. Resultatet i moderbolaget påverkas positivt med 24 miljoner kronor. Överlåtelserna bedöms påverka koncernens framtida resultat marginellt positivt. Koncernens årliga omsättning bedöms minska med cirka 78 miljoner kronor. Solna den 3 april 2003 LGP Telecom Holding AB Styrelsen1 1) Mikael Gottschlich har inte deltagit i ovan angivna beslut. För mer information, kontakta: Bengt Broman, CEO, tel: +46 (0)705 70 10 30, e-post: bengt.broman@lgp.se Claes Silfverstolpe, CFO, tel: +46 (0)8 50 74 81 03, e-post: claes.silfverstolpe@lgp.se LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem. Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter. Koncernen har cirka 1 500 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar