LGP fullföljer budet på Allgon och förlänger anmälningstiden

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. LGP fullföljer budet på Allgon och förlänger anmälningstiden · LGPs offentliga erbjudande har under den ordinarie anmälningstiden accepterats i sådan utsträckning att LGP innehar 74,7 procent av rösterna och 78,6 procent av kapitalet i Allgon · LGP fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Allgon och förlänger anmälningstiden till och med torsdagen den 27 mars 2003 LGP Telecom Holding ABs ("LGP") offentliga erbjudande till aktieägarna i Allgon AB ("Allgon") har under den ordinarie anmälningstiden accepterats i sådan utsträckning att LGPs innehav uppgår till 620 000 aktier av serie A och 22 373 348 aktier av serie B, motsvarande 74,7 procent av rösterna och 78,6 procent av kapitalet i Allgon. Räknat efter fullt utnyttjande av samtliga av Allgon utgivna teckningsoptioner motsvarar LGPs innehav 73,9 procent av rösterna och 77,5 procent av kapitalet. De av LGP uppställda villkoren för erbjudandet, utom villkoret om 90 procent anslutning, har uppfyllts. Styrelsen för LGP har dock beslutat att fullfölja erbjudandet och därvid emittera 16 138 743 nya aktier i LGP. För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet att delta i erbjudandet har styrelsen för LGP beslutat att förlänga anmälningstiden till och med torsdagen den 27 mars 2003. · För varje aktie av serie A i Allgon erbjuds 0,77 aktie i LGP · För varje aktie av serie B i Allgon erbjuds 0,7 aktie i LGP Redovisning av vederlag till dem som under den ordinarie anmälningstiden accepterat LGPs erbjudande beräknas påbörjas omkring den 20 mars 2003. Redovisning av vederlag till dem som accepterat erbjudandet under den förlängda anmälningstiden beräknas påbörjas omkring den 3 april 2003. Stockholm den 13 mars 2003 LGP Telecom Holding AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: Bengt Broman, CEO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 08-507 481 06 E-post: bengt.broman@lgp.se Claes Silfverstolpe, CFO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 08-507 481 03 E-post: claes.silfverstolpe@lgp.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar