LGP:s innehav i Allgon uppgår till 94,2 procent

LGP:s innehav i Allgon uppgår till 94,2 procent LGP Telecom Holding AB:s ("LGP") offentliga erbjudande till aktieägarna i Allgon AB ("Allgon") har under de två förlängningarna av anmälningstiden accepterats av aktieägare med ytterligare 380 000 aktier av serie A och 4 209 369 aktier av serie B i Allgon. Styrelsen för LGP har därvid beslutat av emittera ytterligare totalt 3 239 157 nya aktier i LGP, vilket innebär att totalt 19 377 900 aktier i LGP har emitterats i samband med LGP:s offentliga erbjudande. LGP innehar därmed samtliga 1 000 000 aktier av serie A och 26 582 717 aktier av serie B i Allgon, motsvarande 95,6 procent av rösterna och 94,2 procent av kapitalet före utspädning. Räknat efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner utgivna av Allgon uppgår LGP:s ägande till 94,6 procent av rösterna och 93,0 procent av kapitalet i Allgon. LGP avser att snarast påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Allgon. Solna den 23 april 2003 LGP Telecom Holding AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: Bengt Broman, CEO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 0705-70 10 30 E-post: bengt.broman@lgp.se Claes Silfverstolpe, CFO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 08-507 481 03 E-post: claes.silfverstolpe@lgp.se LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem. Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter. Koncernen har cirka 1 500 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030422BIT01320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030422BIT01320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar