LGPs innehav i Allgon överstiger 90 procent

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. LGPs innehav i Allgon överstiger 90 procent LGP Telecom Holding ABs ("LGP") offentliga erbjudande till aktieägarna i Allgon AB ("Allgon") har accepterats i sådan utsträckning att LGPs innehav före utspädning uppgår till 92,4 procent av rösterna och 90,1 procent av kapitalet i Allgon. LGP avser påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i Allgon. Dessutom är avsikten att Allgon skall avnoteras från Stockholmsbörsen. För att möjliggöra för de resterande aktieägarna i Allgon att delta i erbjudandet har styrelsen för LGP beslutat att ytterligare förlänga anmälningstiden till och med fredagen den 11 april 2003. · För varje aktie av serie B i Allgon erbjuds 0,7 aktie i LGP Redovisning av vederlag till dem som redan accepterat LGPs erbjudande beräknas påbörjas omkring den 3 april 2003. Redovisning av vederlag till dem som accepterar LGPs erbjudande under den ytterligare förlängningen av anmälningstiden beräknas påbörjas omkring den 22 april 2003. Solna den 28 mars 2003 LGP Telecom Holding AB För ytterligare information kontakta: Bengt Broman, CEO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 0705-70 10 30 E-post: bengt.broman@lgp.se Claes Silfverstolpe, CFO, LGP Telecom Holding AB Telefon: 08-507 481 03 E-post: claes.silfverstolpe@lgp.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar