Styrelsen för LGP:s förslag till bolagsstämman avseende nominerings-, ersättnings-, och revisionskommittéer

Styrelsen för LGP:s förslag till bolagsstämman avseende nominerings-, ersättnings-, och revisionskommittéer Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare i bolaget, begärt att följande tre frågor behandlas på den ordinarie bolagsstämman den 6 maj 2003. 1. Att bolagsstämman ska utse nomineringskommitté 2. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté 3. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté Styrelsens förslag till beslut Styrelsen för LGP Telecom Holding AB föreslår bolagsstämman att varken nominerings-, ersättnings-, eller revisionskommitté utses. Beträffande nominering av styrelseledamöter föreslås att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att kontakta de fyra största aktieägarna vid ingången av årets fjärde kvartal i syfte att dessa ska utse varsin representant som, under styrelseordförandens ledning, tillsammans arbetar fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie stämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna offentliggörs så snart de utsetts. Beträffande ersättnings- och revisionskommittéer är styrelsen av den uppfattningen att den typen av frågor, i ett företag av LGPs storlek, bäst behandlas av hela styrelsen. Stockholm den 10 april 2003 LGP Telecom Holding AB (publ) Styrelsen För mer information, kontakta: Bengt Broman, CEO Tel: +46 (0)705 70 10 30 E-post: bengt.broman@lgp.se Claes Silfverstolpe, CFO Tel: +46 (0)8 50 74 81 03 E-post: claes.silfverstolpe@lgp.se LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem. Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter. Koncernen har cirka 1 500 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00500/wkr0002.pdf

Dokument & länkar