Ulf Saldell accepterar LGPs bud

Ulf Saldell accepterar LGPs erbjudande Ulf Saldell, som i dag kontrollerar aktier motsvarande 1,6 procent av kapitalet och 10,1 procent av rösterna i Allgon AB (publ) har kommit fram till följande ställningstagande som han bett LGP att publicera: "Jag har med hänsyn till den uppkomna situationen vid ordinarie acceptansperiods utgång den 10 mars 2003, där ägare till närmare 78 procent av Allgons kapital och närmare 75 procent av rösterna accepterat LGPs erbjudande, ånyo analyserat tänkbara alternativ. Min tidigare bedömning var att Allgon hade goda förutsättningar till en positiv utveckling på egen hand med sitt välkända varumärke, sin mer än 50-åriga historia, sin stora produktportfölj samt de senaste årens anpassning till den rådande telekomkonjunkturen.. Denna bedömning kvarstår. Men, med den relativt stora anslutning som accepterat LGPs bud till ett samarbete mellan Allgon och LGP, har förutsättningarna förändrats och det blir naturligtvis enklare och går snabbare att uppnå önskade synergieffekter om bolagen till fullo kan integreras. Allgon får då även en större tyngd i den nya koncernen. Ett samgående till fullo bör ge bättre förutsättningar för en positiv utveckling, vilket gynnar såväl aktieägare, kunder som anställda. Konkurrensen i världen är mycket hård. Ett gemensamt bolag bestående av Allgon och LGP bör, ifall styrelse och ledning och medarbetare arbetar strategiskt korrekt, kunna vidmakthålla en position bland de tre till fem största och kraftfullaste telekomföretagen i sin bransch world- wide." Bengt Broman, vd för LGP, säger: "Ulfs beslut är mycket glädjande. Det stärker den nya koncernen och dess medarbetare om vi har stöd av en person som betytt väldigt mycket för Allgons utveckling." ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00760/wkr0002.pdf

Dokument & länkar