Lifco emitterar två obligationslån om totalt 1 200 MSEK

Report this content

Lifco har emitterat två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program.

Det första obligationslånet uppgår till 1 000 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +1,00%. Det andra obligationslånet uppgår till 200 MSEK och löper med en årlig fast ränta om 0,988%. Intresset för obligationslånen var mycket stort.

Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till refinansiering av existerande banklån. Lifco avser att notera de nya obligationerna på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Danske Bank och SEB agerade som emissionsinstitut för emissionen.

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson

VD och koncernchef Lifco

E-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2019 hade Lifco 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 523 MSEK och en EBITA-marginal på 18,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Taggar:

Prenumerera