Lifco emitterar två obligationslån om totalt 1 750 MSEK

Report this content

Lifco AB (publ) har beslutat att emittera två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år.

Det första obligationslånet uppgår till 1 050 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,75% med en effektiv kreditmarginal om 0,55%. Det andra obligationslånet uppgår till 700 MSEK och löper med en årlig fast ränta om 0,405%. Intresset för obligationslånen var mycket stort och emissionerna övertecknades.

Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till refinansiering av existerande bank- och obligationslån. Lifco avser att notera de nya obligationerna på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Danske Bank och SEB har varit finansiella rådgivare och Vinge har varit legal rådgivare till Lifco.

För mer information kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se

Taggar: