Lifco etablerar MTN-program om fem miljarder kronor och offentliggör grundprospekt

Report this content

Lifco etablerar ett MTN-program (Medium Term Notes) med en låneram om fem miljarder kronor som ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Lifco har för detta syfte upprättat ett grundprospekt som Finansinspektionen idag godkänt och registrerat. Prospektet finns tillgängligt på Lifcos hemsida lifco.se.

SEB är ledarbank för MTN-programmet och kommer att tillsammans med Danske Bank agera som emissionsinstitut. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Lifco.

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson

VD och koncernchef Lifco

E-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2020 hade Lifco 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Taggar:

Prenumerera