Lifco föreslår split 5:1

Report this content

Lifcos styrelse kommer att föreslå årsstämman, som hålls den 23 april 2021, att besluta om en uppdelning av bolagets aktier (split) där en aktie blir fem nya aktier.

Styrelsen för Lifco kommer att föreslå årsstämman att besluta om en uppdelning av bolagets aktier (split) så att varje nuvarande aktie delas upp i fem nya aktier av samma aktieslag. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna. Avstämningsdagen kommer att meddelas separat.

Årsstämman äger rum fredag 23 april 2021 kl. 11.00. Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras senast fyra veckor före årsstämman.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel +46 730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2019 hade Lifco 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 523 MSEK och en EBITA-marginal på 18,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Prenumerera

Dokument & länkar